עוני

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

עוני (באנגלית: Poverty) הוא מצב שבו אדם, משפחה או קבוצת בני אדם המהווים יחידה כלכלית אחת נמצא במחסור של משאבים חומריים או של כסף. עוני הוא סוג של מחסור. עוני מוחלט הוא מצב בו אין די אמצעים להספקת צרכים אנושיים בסיסיים שכוללים בדרך כלל מים נקיים, מזון, רפואה בסיסית, חינוך, ביגוד ומחסה. על פי הערכה כ-1.7 מיליארד אנשים חיים כיום בעוני מוחלט. עוני יחסי הוא מצב בו יש חוסר יכולת להגיע לרמה מקובלת מבחינה חברתית של משאבים או הכנסה המקובלים בחברה מסויימת או במדינה מסויימת.

ילדים עניים חסרי בית ישנים ברחובות ניו יורק בשנת 1890. הטכנולוגיה לבדה וכמות ממוצעת של מוצרים לנפש אינם בהכרח תרופה לעוני אם לא מתייחסים להיבטים אחרים כמו גידול האוכלוסייה, אי שוויון בהכנסה וברכוש ועוד. לאחר המהפכה התעשייתית מצבם של העניים בערים הורע וכמותם גדלה בגלל שילוב של פיצוץ אוכלוסין, עיור מואץ ואי שוויון

סיבות לעוני

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב - מחסור ועודף

במשך רוב ההיסטוריה המתועדת הרבה מנהיגים ואדאולוגיות טענו שהעוני הוא בלתי נמנע - כדבר שנקבע על ידי האל, על ידי מוצא משפחתי או גורל. היום אדאולוגיות רבות טוענות שהעוני בעבר הוא בגלל שאמצעי הייצור המסורתיים התקשו לספק לכלל האוכלוסייה חיי רווחה, בוודאי במושגים מודרניים. לאחר המהפכה התעשייתית, התמחות כלכלית וייצור המוני במפעלים גרמו להפצת שפע של מוצרים וגרמו לכך שעושר חומרי הפך דבר נפוץ ומקובל יותר. עם זאת ההשקפה המודרניסטית והוויקטוריאניות שחשבו שהעוני יעלם רק על ידי עוד מחרשות שייצרו עוד לחם - כלומר שעוד טכנולוגיה והוזלת ייצור המזון תפתור לבדה את בעיית העוני, אינה מקובלת היום. הספקת מזון גדולה יותר, או שיפור סיכוי השרידה של תינוקות עקב היגיינה ושיפור הבריאות הציבורית גוררת פיצוץ אוכלוסין שיכולה להוביל לדפוסי עוני חריפים יותר. כך במהלך המאה ה-19, למרות טכנולוגיה משופרת וכמות הון תעשייתי גדולה יותר חוו מיליוני אירופאים עוני מחפיר ואחוזים גבוהים מהם מתו ממחלות, תזונה לקויה, קור ופשיעה.

בעקבות הגדלת הכלכלה ושינויים חברתיים נוספים, גם שירותים כמו חינוך, רפואה, תחבורה ציבורית הפכו למקובלים יותר והעלו את רמת החיים. דבר זה נתאפשר בעיקר עם כינון משקים מעורבים ומדינות סוציאל-דמוקרטית וכן הדרישה לעובדים מומחים העלו את יכולת ההשתכרות ואת רמת החיים. חשיבות גדולה נודעה לתיעוש ומודרניזציה של החקלאות כמו שימוש בדשן כימי דבר שאיפשר הוזלה של התוצרת החקלאית יחסית לשכר של עובדי תעשייה ושירותים. יש לציין אם זאת שהגדלת הכלכלה והדשן הכימי גרמו לבעיות סביבתיות כמו שינויי אקלים שבעצמם תורמים לעוני על ידי תהליכים כמו מדבור.

ישנה גישה האומרת שלפני המהפכה החקלאית מחסור באמת נבע לרוב ממחסור בטכנולוגיה, אבל, לאחר מכן, העוני נובע דווקא מייצור יתר ואי צדק חברתי. ובאמת החל משנת 3,000 לפני הספירה בערך שכבות אוכלוסייה רבות לקחו בכוח מוצרים משכבות אחרות כדי לייצר יותר ממה שהם צריכים ללא פעילות גופנית. הדבר גרם להווצרות עודף אצל שכבות אלה ומחסור אצל שכבות אוכלוסייה אחרות. אחרי המהפכה התעשייתית למען אותה המטרה בנו הרבה מכונות. המכונות האלה יצרו הרבה עודף אצל חלקים מהאוכלוסייה (לדוגמה השמנה) ומחסור אצל חלקים אחרים בגלל גזי החממה הנפלטים ממכונות אלה, הגורמים לתהליכים כמו שינויי אקלים.

יש לציין שלפחות עד תחילת המאה ה 21 הנסיון ההיסטורי מלמד שאפשר לייצר את כמות המוצרים הנחוצה לאדם ללא ניצול ופגיעה בטבע. לעומת זאת כדי לייצר יותר ממה שהאדם צריך נחוצים או דיכוי ולקיחה בכוח מבני אדם אחרים(לפני המהפכה התעשייתית) או פגיעה בטבע (אחרי המהפכה התעשייתית). כמו כן, נכון לתחילת המאה ה21 האנושות מייצרת יותר מזון מאשר היא צריכה (שליש עד חצי מהמזון נזרק) ומכאן אפשר להסיק שהסיבה היא לא מחסור במוצרים אלה חלוקה לא שווה.

פתרונות לעוני

שתי הגישות המרכזיות להקטנת העוני כיום מתרכזות בהוזלת מוצרים חיוניים והוזלת היבטים מיוקר המחיה מחד, ובהגדלת ההכנסה של שכבות עניות מאידך. במדינות רבות המדינה גובה מיסים, בעיקר מהשכבות העשירות יותר (מס פרוגרסיבי) כדי לסבסד מוצר ציבורי מוצרים ציבוריים כמו שיטור, עזרה סוציאלית, רפואה וחינוך במטרה להנגיש אותם גם לשכבות העניות. דבר זה יכול להפחית מלכודות עוני שהם מנגנונים ששומרים על ריבוד חברתי ומקשים על העניים להיחלץ מעוני בגלל עוניים. צורה אחרת היא סבסוד של מוצרי יסוד כמו מים, לחם, חלב, ועוד מספר מוצרים בסיסיים. ההספקה של מענים לצרכים מיידיים יכולה להיות מוגבלת בגלל היבטים כמו שחיתות בממשלה, חוב ממשלתי ובגלל ייקור מערכות הרפואה והבריאות. אסטרטגיות להגדלת השכר כדי להקטין את העוני כוללות תשלומי העברה (צעדים כמו תשלום קצבאות, מס הכנסה שלילי, דמי אבטלה ועוד), שכר מינימום, חיוב של הפרשת דמי פנסיה וביטוח בריאות כדי למנוע עוני בעת הזקנה או בגלל מחלה או תאונה.

קיימות אסטרטגיות מורכבות יותר שמנסות להתייחס לעוני כאל תופעה חברתית-כלכלית סביבתית מורכבת בעלת היבטים דינמיים. באסטרטגיות אלה השאיפה היא להביא לייצוב האוכלוסייה, להגדיל את ההשקעה של משפחות בחינוך והשכלת ילדים; ובהגדלת הון טבעי הון חברתי הון אנושי והון כלכלי לנפש וכן בפתרון של מלכודות עוני. צעדים אלה כוללים לדוגמה פיתוח של עירוניות מתחדשת שמאפשרת תחבורה ציבורית זולה ויעילה לציבור כולו. במקום העברת כסף מהעשירים לעניים, או סבסוד מוצרים, מדובר בשינוי מערכתי שמוריד את הפערים ומוזיל את עלויות המחיה לכלל התושבים.

הפחתת עוני, בעיקר במדינות העניות, היא כיום מטרה מוצהרת ונושא ששב ועולה בארגונים בינלאומיים רבים כמו ארגון האומות המאוחדות והבנק העולמי, מצד מדינות עשירות כמו ארצות הברית וארגונים ללא מטרת רווח כמו אוקספם.

הגדרות לעוני

באופן בסיסי, עוני הוא שלילה של אפשרויות והזדמנויות, חילול של כבוד האדם. פרושו חוסר היכולת הבסיסית להשתתף בצורה אפקטיבית בחברה. פרושו שאין מספיק כדי להאכיל ולהלביש את המשפחה, אין אפשרות ללכת לבית ספר או למרפאה, אין אדמה כדי לגדל מספיק מזון או שאין עבודה שיכולה לספק פרנסה נאותה, העדר גישה לאשראי. פרושו חוסר בטחון, חוסר אונים והדרה של יחידים, משקי בית וקהילות. זה אומר רגישות לאלימות ולעיתים קרובות פרוש הדבר חיים בסביבות בשוליים או שבירות ללא גישה למים נקיים או לסניטציה.
-- ארגון האומות המאוחדות
עוני בא לידי ביטוי על בחסך ברווחה, וכולל מימדים רבים. הוא כולל הכנסות נמוכות ואת חוסר היכולת להשיג מוצרים ושירותים בסיסיים החיוניים לשם קיום בכבוד. עוני מקיף גם רמות נמוכות של בריאות וחינוך, גישה נמוכה למים נקיים ולסניטציה, בטחון פיזי בלתי הולם, העדר קול ציבורי ויכולת והזדמנות בלתי מספיקות כדי לשפר את החיים של עצמך.
-- הבנק העולמי

שתי ההגדרות הללו מדגישות גישת ה"יכולת" שפותחה על ידי הכלכלן ההודי אמרטיה סן. סן טען כי משבר רעב לא נובע ממחסור במזון אלא מאי-שוויון במנגנוני הכנסה וחלוקת מזון, ולעבודתו הייתה השפעה ניכרת על דו"ח הפיתוח האנושי של האו"ם. על פי גישת היכולת, יש למדוד חברות לפי היכולות הקונקרטיות של אזרחיהן. לדוגמה, בארצות הברית לאזרחים יש "זכות" היפותטית להצביע בבחירות. לפי סן, מושג זה הינו ריק למדי. הוא שואל האם כל התנאים ההכרחיים מתקיימים כך שלאזרחים יש יכולת להצביע. תנאים אלו יכולים להתפרס מהתחום הרחב ביותר, כמו הזמינות של חינוך, אל התחום הצר ביותר, כמו תחבורה אל הקלפי. רק כאשר מוסרים מחסומים כאלו, ניתן להגיד כי האזרח פועל באמת מתוך ברירה אישית. על החברה הספציפית עצמה לספק רשימה של יכולות מינימום שמובטחות על ידי אותה חברה.

ראו גם

קישורים חיצוניים

ביזור וריכוזיות

רקע: שוק חופשי - שוק תחרותי - כשל שוק - מונופול - אוליגופול - מונופסון - תאגיד - תאגיד רב-לאומי - יתרונות לגודל - מינוף פיננסי - חברת פירמידה - סיכון מוסרי - מונופול טבעי - קשרי הון שלטון - קפיטליזם של מקורבים‏ - שחיתות - לובי פוליטי - תעמולה - הפרטת המחקר - תרבות הצריכה - גלובליזציה - תביעת השתקה - התיישנות מכוונת - עוני - אי שוויון כלכלי - מלכודת עוני - ניידות חברתית

Movie poster the corporation.jpg

דוגמאות: שוק הרכב העולמי - חברות הטבק - משפחות ההון בישראל - בנקאות בישראל - פנסיה בישראל - איי.די.בי. - האחים עופר - מונסנטו - נסטלה - משפט מקלייבל - חוק ההסדרים - גז טבעי בישראל

כלים לשינוי: הגבלים עסקיים - כלכלה דמוקרטית - כלכלה מקומית מקיימת - קואופרטיב - בנק שיתופי - מטבע משלים - מטבע קהילתי - כלכלה שיתופית - מכפיל מקומי 3 - מס טובין - פשטות מרצון - נתונים פתוחים - כנסת פתוחה - קוד פתוח - חומרה פתוחה

אישים וארגונים: אדם סמית - ארנסט פרידריך שומכר - יוזף שומפטר - ג'ון קנת גלבריית - אמרטיה סן - הא-ג'ון צ'אנג - דייוויד קורטן - ג'ושוע קארלינר - ונדנה שיווה - לואיג'י זינגלס - החלום האמריקאי החדש - SourceWatch

ספרים וסרטים: קטן זה יפה - הדינמיקה של הקפיטליזם - כשתאגידים שולטים בעולם - סופו של הליברליזם המפסידני - אומת המזון המהיר - מכונת הארגון (ספר) - הלוגיקה של פעולה קבוצתית - נו לוגו - בולו'בולו - התאגיד - הפרסומת והאגו - סיפורם של הדברים