כלכלת מצב יציב (ספר)

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עטיפת המהדורה השניה של הספר כלכלת מצב יציב באנגלית

כלכלת מצב יציב (באנגלית: Steady-State Economics) הוא ספר עיון מאת הכלכלן האקולוגי הרמן דיילי, שדן בנושא של כלכלת מצב יציב, הספר יצא לאור בשנת 1977 ונחשב לאחד מציוני הדרך בתחום של כלכלה אקולוגית ושל כלכלה בת קיימא

הנחת המוצא של דיילי היא שכאשר הכלכלה גדלה - אם בגלל צמיחה כלכלית ואם בגלל גידול אוכלוסין גדל גם הגודל הפיזי שלה. היות והגודל הפיזי של המערכת האקולוגית אינו משתנה, גדל היקפה של הכלכלה ביחס למערכת האקולוגית.

התאוריות הכלכליות הסטנדרטיות, לדוגמה כלכלה נאו-קלאסית או כלכלה קיינסיאנית, אינן שואלת בכלל מהו גודל היחסי של הכלכלה מול המערכת האקולוגית העולמית, כאשר זו שאלה מרכזית בכלכלת מצב יציב. השאלות המרכזיות של הכלכלה הסטנדרטית כמו מהי הקצאה אופטימלית של משאבים (בהינתן גודל מסויים של הכלכלה) - לדוגמה האם לארגן את הכלכלה על ידי השוק או הממשלה, היא שאלה משנית.

כלכלת מצב יציב, לפי דיילי, היא כלכלה שיש בה מאגרים בגודל נתון של אנשים ושל חפצים. מאגרים אלה הם בגודל קבוע אבל הם אינם סטאטיים אלא דינמיים. אנשים נולדים, מזדקנים ומתים, וגם חפצים מתיישנים, נשברים ומתקלקלים ויש צורך לייצר חפצים אחרים במקומם. הקצב של הזרמים היוצאים (תמותה, קלקול) והנכנסים (לידות, ייצור) לכלכלה זו, צריך להיות נמוך אם רוצים אוכלוסייה בעלת אורך חיים ארוך שמחזיקה בחפצים שמחזיקים מעמד לאורך זמן.[1]

לספר של דיילי הייתה השפעה מהותית על המשך הפיתוח של כלכלה אקולוגית בכך שהוא הטביע את המונח כלכלת מצב יציב. מושג נתן השראה להקמת האגודה הבינלאומית לכלכלה אקולוגית וכן לספרים נוספים דומים כמו שגשוג ללא צמיחה.

ראו גם

קישורים חיצוניים

צמיחה כלכלית

מושגים: צמיחה כלכלית - תוצר מקומי גולמי - מחזור עסקים - התיישנות מכוונת - שינוי טכנולוגי - תרבות הצריכה - האדם הכלכלי - הון - הון חברתי - הון טבעי - כלכלת אושר- כלכלה התנהגותית - פרדוקס איסטרלין - אשראי - ספינת החלל כדור הארץ - עקומת קוזנץ הסביבתית - מעבר דמוגרפי - פיתוח בר קיימא - דה קפלינג - I=PAT - טביעת רגל אקולוגית - גידול מעריכי - אי שוויון כלכלי - כלכלת התמכרות - מוצר ציבורי

צמיחה כלכלית

סרטים וספרים: מחלת השפע - סיפורם של הדברים - שיבוש תרבות - כשתאגידים שולטים בעולם - כסף כחוב - שגשוג ללא צמיחה - גבולות לצמיחה - כלכלת מצב יציב - מעבר לצמיחה - אריתמטיקה, אוכלוסייה, ואנרגיה (סרט)

חלופות: מדדים חלופיים לתמ"ג - מד קידמה אמין - המדד הקנדי לרווחה - מדד הפלנטה המאושרת - מדד רווחה כלכלית מקיימת - אושר לאומי גולמי - כלכלת מצב יציב - חמש דרכים לרווחה - צרכים אנושיים בסיסיים - כלכלה בודהיסטית - מעריסה לעריסה - כלכלה מעגלית - יעדי פיתוח בר קיימא של ארגון האומות המאוחדות - כלכלת הדונאט