כלכלת אושר

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כלכלת אושר (באנגלית: Happiness economics) הוא תחום מחקר שמנסה לבדוק את איכות החיים של מדינה או של החברה על ידי שילוב של טכניקות מתחומי הכלכלה והפסיכולוגיה. הוא נשען על הנחות עמוקות ומבוססות יותר של תועלת מאשר אלו המופיעות בדרך כלל בכלכלה נאו-קלאסית. התחום מודד לעיתים קרובות מדדים נוספים מלבד עושר, הכנסה או רווח ומקשר אותם לאושר או אומללות. למרות שיש סימני שאלה באשר לתועלת במדידה כזו, התחום מעורר עניין בקרב חוקרים ומוסדות ציבוריים, ומשתמשים בו לעיתים כמדד השוואתי מול מדדים אחרים לבריאות כלכלית או לרווחה חברתית כמו תוצר מקומי גולמי. התחום גדל בצורה ניכרת מאז תחילת המאה ה-21.

מטרות

המטרה של כלכלת אושר היא לקבוע מה גורם לרווחה בקרב אנשים. באופן היסטורי, כלכלנים נאו-קלאסיים הניחו שקיימים 2 פרמטרים שמשפיעים על הרווחה - פנאי ותוצר לנפש. כאשר מודדים את הרווחה החברתית משמיטים את נושא הפנאי, ומתייחסים רק להכנסה, לצריכה, או לקירוב שלהם תוצר מקומי גולמי, כמדד לרווחה חברתית.

חוקרים מצאו כי משעה שהעושר מגיע לרמות של קיום, היעילות שלו כגורם שתורם לרווחה יורדות בצורה ניכרת. טענה זו נקראת פרדוקס איסטרלין. הסבר אחד לטענה זו, היא שהדבר נובע מ"מרוץ הדוניסטי" (Hedonic treadmill) פירושו של דבר שהשאיפות עולות עם ההכנסה, ולאחר שהצרכים הבסיסים מולאו, השפעת ההכנסה על האושר היא באמצעות שינוי רמות ההכנסה היחסית. כלומר לאנשים באומות עשירות מספיק, פחות משנה רמת ההכנסה המוחלטת שלהם (כמה מוצרים הם יכולים לצרוך), ויותר חשובה רמת ההכנסה היחסית כלפי אנשים אחרים.

כלכלת אושר שמה למטרה לשנות את הדרך בה ממשלות מסתכלות על רווחה חברתית, ולענות אל שאלות כמו איך לבצע הקצאה יעילה של משאבים בהינתן שפרדוקס איסטרלין מתקיים.

הנושא סווג בצורות שונות בספרות האקדמית כתלות בהתמחות. לדוגמה תחת הסיווג של קוד הסיווג של Journal of Economic Literature הנושא סווג תחת:

  • כלכלת רווחה JEL: D63 - שוויון, צדק, אי שוויון ועוד מדדים נורמטיביים.
  • בריאות חינוך ורווחה JEL: I31 - רווחה כללית, צרכים בסיסיים, תנאי מחייה, איכות חיים, אושר.
  • כלכלה דמוגרפית JEL:J18 - מדיניות ציבורית.

ביקורת

יש המבקרים את התחום של כלכלת אושר, וטוענים כי הניסיון להפוך את האושר למדד נועד כדי להשיג מטרות פוליטיות. חלק מהמבקרים חוששים כי התוצאות של כלכלת אושר יעודדו התערבות ממשלתית בשוק. בתגובה, חלק מהתומכים בכלכלת אושר הציעו שהמחקר לא ישמש כמדד מדיניות אלא כדי ליידע פרטים באשר למצבם.

חלק מהביקורת הכלכלית על התחום נוגעת למתודות המשמשות אותו - כמו סקר שביעות רצון אשר נתפס כלא אובייקטיבי ושתוצאותיו עלולות להיות מושפעות מצורת בניית הסקר והצגת השאלות על ידי החוקרים, כמו גם להבדלים תרבותיים או בעיות אחרות במדידת אושר. ביקורת דומה נוגעת ליכולת של נסקרים להעריך את האושר שלהם עצמם. כלכלנים מעדיפים באופן היסטורי מדדים "אובייקטיביים" המבוססים על צריכה ומחירים ולא על מדדים סובייקטיביים. עם זאת התחום זוכה להכרה גדלה והולכת בגלל ביסוס תשובות לרבות מטענות אלה על ידי פסיכולוגים וכלכלנים שעוסקים בתחום, לדוגמה קישור בין סקרי שביעות רצון לבין מדדים אובייקטיביים יותר כמו מדידות ביולוגיות או מדידת חיוך אותנטי.

כמו כן, תוצאות של סקרי אושר יכולות לקבל פרשנויות שונות, לדוגמה סקר אושר שנערך ברוסיה במהלך שנות ה-90 של המאה ה-20, הראה שבעוד שנרשם גידול באבטלה, גדלה גם הרווחה של המובטלים והמועסקים כאחד. הפרשנות של ממצא זה יכולה להיות שהדבר נבע מהנמכת ציפיות, ונסקרים שהפכו לפחות ביקורתיים באשר למצבם שלהם, כאשר אנשים רבים מסביבם היו מובטלים. פרשנות היא שכולם נהנו מהעבודה ללא שכר שהמובטלים ביצעו עבור המשפחה והקהילות שלהם כאשר היה להם זמן פנוי.

ראו גם

קישורים חיצוניים

תרבות הצריכה

מושגים: התיישנות מכוונת - שיווק - פסיכולוגיה שיווקית - האדם הכלכלי - השלכות בריאותיות וחברתיות של טלוויזיה - קפיטליזם כתרבות - מיתוס - סדר מדומיין - פסיכולוגיה חיובית - כלכלה התנהגותית - כלכלת אושר - הון חברתי - שביעות רצון מהחיים - מרוץ הנאה - אשראי - צמיחה כלכלית - I=PAT - טביעת רגל אקולוגית

תרבות הצריכה

סרטים וספרים: הפרסומת והאגו - מחלת השפע - המאה של העצמי - סיפורם של הדברים - אומת המזון המהיר - בלי לוגו - האוטופיה הרומנטית - שיבוש תרבות - הכסף או החיים - לא רציונלי אבל לא נורא - כשתאגידים שולטים בעולם - כסף כחוב

חלופות: פשטות מרצון - שבוע כיבוי הטלוויזיה - יום ללא קניות - יום לתקשורת דמוקרטית - אדבסטרס - עירוניות מתחדשת - סחר הוגן - מזון איטי - עשה זאת בעצמך - פרמקלצ'ר - שגשוג ללא צמיחה - כלכלת מצב יציב - חמש דרכים לרווחה - צרכים אנושיים בסיסיים - כלכלה בודהיסטית - רוחניות חילונית

צמיחה כלכלית

מושגים: צמיחה כלכלית - תוצר מקומי גולמי - מחזור עסקים - התיישנות מכוונת - שינוי טכנולוגי - תרבות הצריכה - האדם הכלכלי - הון - הון חברתי - הון טבעי - כלכלת אושר- כלכלה התנהגותית - פרדוקס איסטרלין - אשראי - ספינת החלל כדור הארץ - עקומת קוזנץ הסביבתית - מעבר דמוגרפי - פיתוח בר קיימא - דה קפלינג - I=PAT - טביעת רגל אקולוגית - גידול מעריכי - אי שוויון כלכלי - כלכלת התמכרות - מוצר ציבורי

צמיחה כלכלית

סרטים וספרים: מחלת השפע - סיפורם של הדברים - שיבוש תרבות - כשתאגידים שולטים בעולם - כסף כחוב - שגשוג ללא צמיחה - גבולות לצמיחה - כלכלת מצב יציב - מעבר לצמיחה - אריתמטיקה, אוכלוסייה, ואנרגיה (סרט)

חלופות: מדדים חלופיים לתמ"ג - מד קידמה אמין - המדד הקנדי לרווחה - מדד הפלנטה המאושרת - מדד רווחה כלכלית מקיימת - אושר לאומי גולמי - כלכלת מצב יציב - חמש דרכים לרווחה - צרכים אנושיים בסיסיים - כלכלה בודהיסטית - מעריסה לעריסה - כלכלה מעגלית - יעדי פיתוח בר קיימא של ארגון האומות המאוחדות - כלכלת הדונאט