דפים מוזנחים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. שעור ישן:פוליטיקה עולמית‎‏ (02:36, 25 בפברואר 2006)
 2. שעור ישן:ביזור וריכוזיות‎‏ (02:42, 25 בפברואר 2006)
 3. הפרטת ההשכלה הגבוהה2‎‏ (10:25, 1 במאי 2006)
 4. כתבות: הפרטת הדואר‎‏ (10:33, 1 במאי 2006)
 5. הפנסיה קוצצה‎‏ (10:45, 1 במאי 2006)
 6. הפרטת בתי הזיקוק3‎‏ (10:54, 1 במאי 2006)
 7. הפרטת בתי הזיקוק4‎‏ (10:55, 1 במאי 2006)
 8. על בלוגים ועיתונים‎‏ (11:08, 1 במאי 2006)
 9. שלי יחמוביץ על צנזורה עצמית והון בתקשורת‎‏ (11:44, 1 במאי 2006)
 10. סמינר על עתיד שוק העבודה 2006‎‏ (11:29, 19 ביולי 2007)
 11. האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם‎‏ (17:12, 13 בנובמבר 2007)
 12. ההתקדמות ברגל טובה‎‏ (19:07, 16 בפברואר 2008)
 13. אקו-ויקי: כיכר הכפר‎‏ (12:53, 23 במאי 2008)
 14. חוק ההסדרים/התאמות בתקציב השיווק במשרד התיירות‎‏ (21:39, 28 בספטמבר 2008)
 15. חוק ההסדרים/השתתפות בהוצאות ביטחון של חברות התעופה הישראליות‎‏ (21:40, 28 בספטמבר 2008)
 16. חוק ההסדרים/קצבאות ילדים בחו"ל‎‏ (20:53, 3 במרץ 2009)
 17. חוק ההסדרים/מיקוד קצבאות זקנה‎‏ (21:01, 3 במרץ 2009)
 18. חוק ההסדרים/הסדרת מעמד עובדים בעת אירוע של חילופי מעבידים‎‏ (20:55, 9 במרץ 2009)
 19. חוק ההסדרים/תקציב התכנית לעידוד תעסוקת אמהות חד הוריות‎‏ (21:01, 9 במרץ 2009)
 20. חוק ההסדרים/פרויקטי הסעת המונים‎‏ (21:12, 9 במרץ 2009)
 21. חוק ההסדרים/העלאת תעריפי נסיעה בתחבורה הציבורית‎‏ (21:20, 9 במרץ 2009)
 22. חוק ההסדרים/הפחתת תקציב תכנית "סופת חול"‎‏ (21:22, 9 במרץ 2009)
 23. חוק ההסדרים/הפחתת רזרבת שר הפנים‎‏ (21:49, 9 במרץ 2009)
 24. חוק ההסדרים/הפחתת תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות‎‏ (21:49, 9 במרץ 2009)
 25. חוק ההסדרים/ביטול חוק הגליל‎‏ (22:23, 9 במרץ 2009)
 26. חוק ההסדרים/נציגויות בחו"ל – משרדי האוצר והחוץ‎‏ (16:07, 1 במאי 2009)
 27. חוק ההסדרים/שימוש במידע על ידי גופים מוסדיים ומסירת מידע במסגרת קבוצת גופים מוסדיים‎‏ (18:27, 8 במאי 2009)
 28. חוק ההסדרים/ריסון ההוצאה על אחריות מקצועית‎‏ (18:27, 8 במאי 2009)
 29. חוק ההסדרים/תקציב הפיתוח של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים‎‏ (23:52, 11 במאי 2009)
 30. חוק ההסדרים/העברת פעילותה של החטיבה להתיישבות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר‎‏ (01:52, 18 במאי 2009)
 31. חוק ההסדרים/דוחות כספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים במוסדות להשכלה גבוהה‎‏ (02:32, 18 במאי 2009)
 32. חוק ההסדרים/תיקון החלטת הממשלה בדבר החינוך המשלב‎‏ (02:34, 18 במאי 2009)
 33. חוק ההסדרים/תכנית רב שנתית לתוספת שעות לימוד למערכת החינוך‎‏ (02:35, 18 במאי 2009)
 34. חוק ההסדרים/השתתפות משרד החינוך בתקציב השלטון המקומי‎‏ (02:35, 18 במאי 2009)
 35. חוק ההסדרים/עיצוב מדיניות להעלאת איכות כוח ההוראה ומעמד המורה‎‏ (02:41, 18 במאי 2009)
 36. חוק ההסדרים/קידום התחרות והתשתיות במשק הדלק‎‏ (21:02, 21 במאי 2009)
 37. חוק ההסדרים/העדפת תוצרת הארץ ברשויות המקומיות‎‏ (21:07, 21 במאי 2009)
 38. חוק ההסדרים/אישור תכנית לפי חוק לעידוד השקעות הון‎‏ (21:40, 21 במאי 2009)
 39. חוק ההסדרים/דחיית פיצול כיתות א' ב'‎‏ (21:44, 21 במאי 2009)
 40. חוק ההסדרים/משרד ראש הממשלה‎‏ (21:53, 21 במאי 2009)
 41. חוק ההסדרים/הגדלת קצבאות זקנה‎‏ (22:49, 23 במאי 2009)
 42. חוק ההסדרים/עידוד יציאה לעבודה‎‏ (22:54, 23 במאי 2009)
 43. חוק ההסדרים/עידוד העסקת נשים‎‏ (23:09, 23 במאי 2009)
 44. חוק ההסדרים/מס הכנסה – מעבר לדיווח רבעוני‎‏ (23:49, 23 במאי 2009)
 45. חוק ההסדרים/האצת רישום מקרקעין‎‏ (23:53, 23 במאי 2009)
 46. חוק ההסדרים/קידום תכניות להתחדשות עירונית‎‏ (23:56, 23 במאי 2009)
 47. חוק ההסדרים/ייעול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות‎‏ (00:02, 24 במאי 2009)
 48. חוק ההסדרים/תיקון חוק התכנון והבניה‎‏ (00:10, 24 במאי 2009)
 49. חוק ההסדרים/ביטול האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות שבמשרד הפנים‎‏ (00:13, 24 במאי 2009)
 50. חוק ההסדרים/חוק להצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים‎‏ (20:32, 26 במאי 2009)

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)