חוק ההסדרים/ביטול חוק הגליל

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

ביטול הסובסידיות הניתנות לפי חוק הגליל

  • עמוד 86 בהצעת מדיניות 2009

דברי הסבר

החלטת ממשלה מס' 1855 מיום 24.6.07 קבעה הפחתה מדורגת על פני השנים 2009-2017 של שיעורי הסובסידיה בענף הפטם והביצים. עוד נקבע בהחלטת הממשלה, כי יוקצה סך כולל של כ-260 מליון ש"ח לטובת השקעות הון בענף ביצי המאכל, הוצאת הלולים ממרכזי הישובים לאתרים שייקבעו וכד'.

נוסף על האמור, נקבע בהחלטת הממשלה האמורה כי סך של 40 מליון ש”ח יוקצו לשם מימון הפעולות הנדרשות להכשרת קרקע ולפיתוח תשתיות. בעקבות החלטת הממשלה תוקן חוק הגליל והוארך תוקפו עד שנת 2017, תוך ביצוע הפחתה מדורגת בשיעורי הסובסידיה החל בשנת 2009.

כחלק מהצעדים הנדרשים לעמידה ביעדי ההוצאה והגירעון לשנת התקציב 2009, מוצע לבטל את הסובסידיות הניתנות לפי חוק הגליל כבר בשנת 2009.

יובהר כי הצעת החלטה זו אינה גורעת מיתר סעיפי החלטת ממשלה מס' 1855.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

פגיעה קשה במגדלי העופות בבבת אחת במקום הורדה הדרגתית של הסובסידיות.