חוק ההסדרים/עידוד העסקת נשים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תעסוקה

תקציר

פיקוח על מעונות יום

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

טיפול בילדים הינו אחד החסמים הבולטים לשילוב נשים בעבודה. חסם זה מקבל משנה תוקף בקרב אמהות לפעוטות וילדים בגילאי 0-3, שכן חוק חינוך חובה אינו חל עליהם.

הממשלה פועלת לעידוד תעסוקת נשים, בין היתר באמצעות סבסוד מערכת מעונות היום, המשפחתונים והצהרונים ובאמצעות נקודות זיכוי ממס הכנסה.

1. כיום, סבסוד מסגרות הטיפול בילדים נעשה על ידי משרד התמ"ת רק במעונות יום ומשפחתונים הנמצאים בהסדר סבסוד עמו ("סמל מעון"). על מנת להרחיב את הסדר הסבסוד ואת היצע המסגרות לטיפול בילדים בגילאים האמורים, מוצע לחוקק חוק לרישוי ופיקוח על מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי 0-3, תוך הסתייעות לשם ביצוע הפיקוח בגופי בדיקה מאושרים ותוך החלה הדרגתית של החוק בהתאם למספר הילדים במסגרת.

2. בהתאם, מוצע לקבוע כי הסדרים לסבסוד שהייתם של פעוטות במסגרות יונהגו בעבור שהייה במסגרות לפעוטות שקיבלו רישיון לפי חוק כמפורט בסעיף 1 לעיל, ולא רק במסגרות בעלות "סמל מעון" כנהוג היום, והכל כפי שיסוכם בין מנכ"ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה לבין הממונה על התקציבים.

3. על מנת להסדיר את הפיקוח על הצהרונים ואת כללי הסבסוד למסגרות אלה מוצע לקבוע כי הסדרי סבסוד של צהרונים יינתנו רק בצהרונים הפועלים בתוך מבנה של מוסדות חינוך מוכרים או גני ילדים, בתוך מבנה של מסגרות בעלות "סמל מעון", בתוך מבנה של מסגרות לפעוטות בעלות רישיון לפי חוק כמפורט בסעיף 1 לעיל או במוסדות אחרים כפי שיוסכם בין מנכ"ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה לבין הממונה על התקציבים.הסדרי הסבסוד יינתנו רק בצהרונים הפועלים בתוך מוסד חינוך מוכר.

השלכה תקציבית:
לצורך רישוי ופיקוח על כלל המסגרות לפעוטות בהם שוהים 7 ילדים או יותר תידרש תוספת תקציב של כ-10 מלש"ח, לשם הרחבת מערך הפיקוח באגף למעונות יום ומשפחתונים בדגש על מימון פעילות גופי הסיוע החיצוניים למערך המפקחים.