חוק ההסדרים/פרויקטי הסעת המונים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

מכרזים לתפעול מערכות תחבורה ציבורית (מערכות עתירות נוסעים) במטרופולין חיפה ובירושלים

דברי הסבר

"מערכות עתירות נוסעים" הן מערכות בעלות זכות דרך נפרדת ברובה, המיועדות להסעת נוסעים בתחבורה ציבורית יבשתית באמצעים מרובי קיבולת, כדוגמת רכבות קלות ואוטובוסים מרובי קיבולת המספקים רמת שירות גבוהה, בין השאר מבחינת משך זמן ותדירות הנסיעות, נוחות ובטיחות, מידע בזמן אמת לנוסעים, ואמינות שירות גבוהה, ואשר מספקים תחליף נוח לשימוש ברכב פרטי.

פרויקטי מערכות עתירות נוסעים הכוללים אוטובוסים מרובי קיבולת ורכבות קלות, נועדו לסייע בפתרון הגודש הרב בכבישים המטרופולינים והעירוניים. תועלתם של הפרויקטים האמורים הינה תועלת משקית וכלכלית הבאה לידי ביטוי בצמצום הגודש בכבישים, הפחתת זיהום האוויר ושיפור הנגישות לכלל התושבים. עלותם התקציבית המשוערת של הפרוייקטים האמורים הינה כ-750 מיליון ש"ח בשנת 2008 וכ-1,000 מיליון ש"ח בשנת 2009.

מערכות עתירות נוסעים המבוססות על אוטובוסים מרובי קיבולת הנעים במסלולי נסיעה נפרדים (מערכות BRT) מאפשרות הפעלתה של תחבורה ציבורית ברמת שירות גבוהה, הדומה לזו של רכבת קלה, וזאת תוך ביצוע עבודות תשתית בהיקף מצומצם ביחס לרכבת קלה ותוך שימור של גמישות תפעולית להסטת המערכת וביצוע שינויים בעתיד. מערכות מסוג זה שולבו בשנים האחרונות במספר ערים בעולם והוכיחו יכולת למתן שירות איכותי למספר רב של נוסעים.

מסלולי הנסיעה המיועדים להפעלת המערכת (בהתאם לתוכנית האב להסעת המונים בירושלים ובחיפה אשר אומצה על ידי משרד התחבורה, ובהתאם להחלטת הועדה הבינמשרדית בנוגע למטרופולין חיפה) נמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים. השלמתם של המסלולים האמורים תוקצבה בהתאם לנדרש ממערכות עתירות נוסעים. לפיכך, מוצע לקדם את מתן הרישיונות להפעלת הקווים הנכללים במערכת וזאת בהליך תחרותי בדומה לאופן הענקת רישיונות לקווי שירות רגילים באוטובוסים.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

רפורמה בתחבורה הציבורית שאיננה רלוונטית לתקציב המדינה, וצריכה לעבור תוך דיון ציבורי ראוי ולא בהליך מזורז.