חוק ההסדרים/השתתפות משרד החינוך בתקציב השלטון המקומי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

השתתפות משרד החינוך בתקציבי השלטון המקומי בהתאם לנוסחת גדיש.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

משמעות הסעיף שלשכבות החלשות שאינן מסוגלות לממן את תשלומי גן טרום חובה וכן הסעת תלמידים לבתי ספר עבור שכבות אלה שאינן מצוידות ברכב יהיה קשה יותר. ההבחנה בין הרשויות השונות אינה מתייחסת למצבן של שכבות אלה.

דברי הסבר

משרד החינוך, לצורך השתתפותו בתקצוב מספר נושאים, כדוגמת הסעות תלמידים ופעילות גני ילדים מבחין בין רשויות מקומיות המקבלות מענק איזון ממשרד הפנים, ורשויות מקומיות שאינן מקבלות מענק איזון, כך שהשתתפותו בתקצוב הנושאים האמורים ברשויות מקומיות המקבלות מענק – גבוה יותר.

על רקע זה, נוצר מצב בו ישנן רשויות מקומיות, אשר אינן זכאיות למענק על פי הנוסחה להקצאת מענקי איזון של משרד הפנים ("נוסחת גדיש" – נוסחה המבוססת על חישוב ההוצאות וההכנסות הנורמטיביות של כל רשות מקומית, וקובעת בהתאם את גובה המענק לו הרשות זכאית, אם בכלל), אך מקבלות מענק בשיעור סמלי, וכתוצאה מכך זכאיות להשתתפות משרד החינוך בשיעור הגבוה, כאותן רשויות מקומיות אשר זכאיות למענק בשל מצבן, ובהתאם לנוסחה האובייקטיבית.

על כן מוצע לקבוע כי לעניין השתתפות משרד החינוך בתקציבי השלטון המקומי, יובא בחשבון, ביחס לכל רשות מקומית, מענק איזון בשיעור לו היא זכאית בהתאם לנוסחה להקצאת מענקי איזון של משרד הפנים – נוסחת גדיש. כך יובטח כי ההבחנה תעשה על בסיס מדד אובייקטיבי שיש בו כדי להצביע על מצבה האמיתי של הרשות.