חוק ההסדרים/העלאת תעריפי נסיעה בתחבורה הציבורית

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

העלאת תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית ב-9%

דברי הסבר

עלות הפעלתה של התחבורה הציבורית בישראל גדלה בשיעור ניכר בשנים האחרונות וזאת בשל העלייה החדה במחירי הדלקים לתחבורה. עד עתה, תעריפי הנסיעה עודכנו בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בלבד והפער מומן באמצעות תקציב המדינה. ב- 12 החודשים האחרונים בלבד נאמדת עלות ההתייקרויות במחירי הדלקים (ללא הבלו) בכ-153 מיליון ש”ח לתחבורה הציבורית באוטובוסים ובכ-50 מיליון ש"ח לרכבת ישראל. מטרת העדכון האמור הינה העברת חלק מנטל ההתייקרויות לציבור. יש לציין כי מחירי הנסיעה האלטרנטיביים לתחבורה הציבורית עלו בשיעור ניכר הן בעבור נסיעה ברכב פרטי והן בעבור נסיעה במוניות מיוחדות.

מחירי הנסיעה בקווי השירות באוטובוסים קבועים בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים), תשס"ג-2003. מחיר שירותי הסעת נוסעים ברכבת קבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת), תשס"ח-2008 ובתקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה), תשס"ה-2004. מוצע להטיל על שרי האוצר והתחבורה לפעול בהתאם לסמכויותיהם לפי החוק, ולקבוע כי ביום 1.1.09 יועלו מחירי הנסיעה באוטובוסים וברכבת בשיעור של 9%. מחירים כאמור יחולו מאותו מועד ואילך. העלאת המחירים כאמור תבוא בנוסף לשינויים ותוספות לפי כל דין, לרבות התאמת מחירי הנסיעה באוטובוסים וברכבת לפי שיעור מדד המחירים לצרכן.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

חוסר ההתחשבות ממשיך להיות הקו המוביל במשרד האוצר. העלה זו פוגעת לא בפקידי האוצר אלה בשכבות החלשות, זקנים וכד'. הסעיף חייב לעבור את ועדת הרווחה על מנת לגבש פיצוי לאלה שנזקקים להסעה הציבורית ואין ידם משגת.