חוק ההסדרים/מס הכנסה – מעבר לדיווח רבעוני

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

העברת דיווח רבעוני של הכנסותיהם של שכירים באופן מקוון.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

על מנת לשפר את זמינות המידע בדבר הכנסותיהם של שכירים לצורך ייעול הקצאת משאבי תמיכה לעידוד תעסוקה כגון בתכניות מס הכנסה שלילי ותכנית אורות לתעסוקה, מוצע לקבוע כי טופס תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) וטופס תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856) יוגשו באופן מקוון, אחת לרבעון, ולא יאוחר מ-3 חודשים מתום הרבעון, וזאת החל משנת המס 2010.