חוק ההסדרים/עיצוב מדיניות להעלאת איכות כוח ההוראה ומעמד המורה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

תכנון כוח הוראה עתידי

  • עמוד 178 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה החלטה זו כפופה להסכמת שר החינוך

קיימת הבנה רחבה לגבי ההשפעה הדומיננטית של איכות כוח ההוראה על ביצועי והישגי מערכת החינוך, וזאת במקביל להשפעתו על העלאת מעמדו החברתי של המורה.

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד החינוך מצביעים על העמקת המשבר בביקוש למקצוע ההוראה. המשבר האמור משתקף בפרמטרים שונים, כגון מחסור במורים במקצועות האנגלית, המתמטיקה והמדעים; ירידה משמעותית במספר הלומדים לתעודת הוראה מקרב בוגרי אוניברסיטאות ורף הקבלה ללימודי הוראה נמוך ביחס למקצועות לימוד אחרים. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד החינוך המשך המגמות האלו יוביל למחסור גדול במורים בשנים הבאות.

מתוך הבנת חשיבות שינוי המגמות האמורות, החל משרד החינוך בתהליך אסטרטגי לגיבוש מדיניות להכשרה, לליווי, להתפתחות מקצועית ולקידום מורים במערכת החינוך – מדיניות מורים (teachers policy). את התהליך מוביל צוות ניהוג לקביעת מדיניות המורים בישראל בראשות המנהל הכללי משרד החינוך והמנהל הכללי משרד האוצר.

לפיכך מוצע לקבוע לוחות זמנים ולמקד את הנושאים להמלצות צוות הניהוג, כך שהמלצות הוועדה יוצגו לשרי החינוך והאוצר עד ליום 1 בדצמבר 2009.