גבולות מקיימים לתפוקת חומר ואנרגיה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

400px-P ktip.svg.png זהו מושג בסיסי בכלכלה בת-קיימא

חוקי דיילי לקיימות או גבולות מקיימים לתפוקה של חומר ואנרגיה הם חוקים שהוגדרו על ידי הכלכלן הרמן דיילי לשם מענה על השאלה מהו הגבול של קצב ניצול של משאבים באופן מקיים.

דיילי מבחין בין 3 סוגים של משאבים: משאבים מתחדשים, משאבים לא מתחדשים ומזהמים.

מדדים לקיימותGreen foot print.png

גבולות עבור משאבים מתחדשים

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – דיילי: כלכלה אקולוגית, פרק 6, משאבים ביוטיים
Cquote2.png עבור משאבים מתחדשים כמו אדמה, מים, יערות, דגים - גבול השימוש המקיים לא יכול לעבור את קצב ההתחדשות של המשאב. Cquote1.png

לדוגמה דייג דגים הינו לא מקיים אם הוא מתבצע בקצב גדול יותר מאשר קצב הריבוי של אוכלוסיית הדגים שנותרה.

בפרק 6 של הספר כלכלה אקולוגית: עקרונות ויישומים מפתח דיילי דיון מיוחד עבור משאבים מתחדשים ביוטיים (שמקורם מהמערכת האקולוגית) ומדגים את העקרונות לניצול משאב מתחדש ביוטי באמצעות יער.

כאשר המערכת האקולוגית בריאה, ויש הרבה פרטים במשאב המתחדש, הרבה עצים ביער, יש למערכת יכולת לתמוך בקצב הפקה גדול יחסית באופן מתחדש. ניתן לכרות בכל שנה עצים, באופן שלא יזיק ליער. עד לנקודה מסויימת ניתן להגדיל את קצב ההפקה והדבר לא יזיק ליער בגלל שזה מפנה נישה אקולוגית שאליה יכנסו פרטים חדשים. מנקודה זו ומטה קשה יותר ליער להתחדש וקצב ההפקה המקיים ירד. מתחת לנקודה מסויימת יהיה צורך לסייע ליער רק כדי שיישאר בנקודה יציבה פחות או יותר וללא סיוע, היער יגווע.

גבולות עבור משאבים לא מתחדשים

Cquote2.png עבור משאבים לא מתחדשים כמו דלקים מחצביים, עופרות מתכת, או מי תהום עמוקים - קצב השימוש המקיים לא יכול להיות גדול יותר מאשר הקצב של משאב מתחדש, כאשר משתמשים בו באופן מקיים, יכול להוות תחליף עבור משאב זה. Cquote1.png

לדוגמה - מאגר נפט יהיה בשימוש מקיים אם בחלק מהרווח ממנו יושקע באופן סיסטמטי בנטיעת עצים, חוות טורבינות רוח ותאים פוטוולטאים כך שכאשר הדלק יגמר, יתקיים עדיין זרם זהה של אנרגיה מתחדשת.

גבולות עבור מזהמים

Cquote2.png הגבול המקיים של קצב הפליטות של מזהם אינו יכול להיות גדול יותר מאשר הקצב שבו ניתן למחזר מזהם זה או שהוא יכול להיקלט בבטחה בכיור שלו. Cquote1.png

לדוגמה ביוב יכול להיות מוזרם באופן מקיים לתוך נחל, אגם או אקוויפר בקצב שאינו גדול יותר מאשר הקצב בו בקטריות ואורגניזמים אחרים יכולים לקלוט את חומרי התזונה שבו, מבלי שהם עצמם יהפכו למפגע שיערער את היציבות של המערכת האקולוגית המימית הנדונה.

הערות

  • הגבולות של דיילי הם גבולות אופטימיים (תנאי הכרחי אך לא מספיק) לקיימות, זאת היות והם לא מתחשבים בדברים כמו השפעות מערכתיות - רמת העומס המוטל על מערכת על ידי משתנה אחד משפיעה על היכולת שלה לתפקד ולטפל במחזור או בחידוש של משאבים אחרים. יחד עם זאת, אלה גבולות ברורים למדי להגדרה ולהבנה.
  • בפרק השלישי של הספר גבולות לצמיחה: עדכון 30 שנה מאמצים המחברים את ההגדרות של דיילי, ומנסים לבדוק עד כמה המין האנושי מצליח לעמוד בגבולות הקיימות על פי הגדרות אלה.
  • באופן תאורטי ניתן לדבר על מעבר זמני של הגבולות האלה לשם פיתוח טכנולוגיות שיאפשרו לאחר מכן גידול מהיר יותר של התחדשות המשאב (לדוגמה - שאיבת נפט באופן לא מקיים כדי לפתח כור היתוך ניסיוני). דבר זה הינו תאורטי מאוד, ובדרך כלל ידרשו משאבים גדולים של אנרגיה וארגון כדי לפצות על ה"גרעון" שנוצר ביכולת ההתחדשות - אם דבר זה אפשרי בכלל.

ראו גם

קיימות

תחומי מחקר ויישום: אקולוגיה - תרבות מקיימת - כלכלה בת קיימא - כלכלה אקולוגית - חקלאות בת קיימא - פרמקלצ'ר - אנרגיה מתחדשת - עיצוב מקיים - כימיה ירוקה - אקולוגיה תעשייתית - אקולוגיה עירונית - תחבורה בת קיימא - עירוניות מתחדשת - בנייה ירוקה - תעשייה בת קיימא - ייצוב אוכלוסין

The Earth seen from Apollo 17.jpg

מושגים: השפעות סביבתיות - אקסרגיה - I=PAT - מחזור ביוגאוכימי - התפוצצות אוכלוסין - גבולות מקיימים לתפוקת חומר ואנרגיה - משאבים מתכלים - טביעת רגל אקולוגית - מערכת אקולוגית - שיא תפוקת הנפט - עקרון הזהירות המונעת - הכחדה המונית - זיהום - התחממות עולמית - בליית קרקע - דייג יתר - עמידות - סביבתנות - כלכלת מצב יציב

ספרים וסרטים: גבולות לצמיחה - התמוטטות - אנרגיה בת קיימא - ללא האוויר החם - מעריסה לעריסה - קורס בהתרסקות - סיפורם של הדברים - האיש שנטע עצים