מדדי קיימות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מדדי קיימות (Sustainability measurement) הוא מונח המציין את המדידות שמבוצעות במטרה לקבל מידע כמותי בנסיונת להעריך ולהתמודד עם אתגרי קיימות, וכן כדי לדרג אפקטיביות של צעדי התמודדות עם אתגרים אלה. הסולמות למדידת קיימות (קיימות סביבתית, חברתית וכלכלית, כל אחת לחוד ובצירופים שונים) נמצאים עדיין בתהליכי גיבוש.

מדדים לקיימותGreen foot print.png

מדידות הקיימות כוללות אינדיקטורים אקולוגיים, ערכי סף, ביקורות, מדדים (אינדקסים), חשבונאות, וכן הערכות, אומדנים ושיטות דיווח אחרות. הם מיושמים במגוון רחב של שיטות ותחומי מחקר, ובמגוון של סקאלות על פני המרחב והזמן.

כמה מאמצעי המדידה הידועים ביותר בעולם המדיני והעסקי (בתחום של אחריות תאגידית) הם דיווח קיימות (sustainability reporting) בתאגידים, הערכת שווי חברות על פי שורה תחתונה משולשת (Triple Bottom Line) ואומדני איכות לממשלות בני-קיימה על פי מדד הקיימות הסביבתית (Environmental Sustainability Index) ועל פי מדד הביצועים הסביבתיים (Environmental Performance Index).

חלק מאמצעי מדידה אלה הם בעלי איכות נמוכה היות והם מסתמכים במידה רבה על דיווח עצמי, וכן על "מגמות שיפור" בנסיון להדגיש צדדים חיוביים ולתת רושם של התקדמות, או לבצע השוואת ביצועים בין ממשלות שונות או בין תאגידים שונים.

מדדי קיימות עמוקים יותר ואובייקטיבים יותר באים מעולם המושגים הגאופיזי וכוללים לדוגמה את מדד טביעת רגל אקולוגית, מדדי צריכת אנרגיה הכוללת ולנפש, אנרגיה גלומה, טביעת רגל מימית, ניתוח מחזור חיים וגודל האוכלוסייה.

מדדים אלה יכולים להצביע על מגמות על פני זמן, וכן לאפשר השוואה בין מדינות , סקטורי תעשייה או פירמות של צריכת משאבים או של זיהום, אבל הם לא תמיד אומרים לנו מה הסיבות החברתיות - התרבויות, הפוליטיות או הכלכליות לכך שמגמות אלו מתקיימות ומה התהליכים והמוסדות הטבעיים הטכנולוגיים או החברתיים שמשפיעים על הבעיות. לשם כך יש צורך בניתוח עמוק יותר ובמדדים שמשלבים גם היבטים חברתיים שונים. בספר התמוטטות לדוגמה יש נסיון להבין מהם הגורמים החברתיים שמשפיעים על היכולת לזהות ולהתמודד עם בעיות קיימות.

ראו גם

קישורים חיצוניים