עלויות חיצוניות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עלויות חיצוניות (באנגלית: A negative externality או External cost) הן עלויות שמוטלות על צד שאינו שותף לעסקה כלכלית - הוא אינו הקונה או המוכר ובכל זאת נגרם לו נזק כלכלי בגין העסקה ביניהן. עלויות חיצוניות הן למעשה כימות (לעיתים קרובות במונחים כספיים) של העלות של השפעה חיצונית והן סוג של כשל שוק.

דוגמאות לעלויות חיצוניות

קיימים מספר מוצרים, שירותים ותהליכים שידוע כי יש להן השפעות חיצוניות גבוהות ועל כן גם עלויות חיצוניות גבוהות:

נוכח העלויות הגבוהות של מוצרים אלה, מוטלת עליהם מגבלות שונות במדינות רבות, וכן מוטל עליהם לא אחת מיסוי בניסיון להעלות את מחירם ולצמצם את השימוש בהם. גם בישראל מוטל מס מיוחד על מכוניות, על דלק, על טבק ואלכוהול. מכירת נשק לאזרחים נמצאת לרוב תחת פיקוח המדינה ומוגבלת ברוב המדינות בעולם, וגם במדינות בהן מותר למכור נשק כמו ארצות הברית, הדבר מוגבל לסוגי נשק מסויימים. אגרות גודש מוטלות בחלק מערי אירופה בניסיון להקטין את בעיות הפקקים, זיהום האוויר והפגיעה במרקם העירוני שנגרמים על ידי מכוניות.

  • חומרי הדברה גורמים להשפעות חיצוניות על ידי יצירת זיהומי אוויר ומים שונים הגורמים לסרטן ולפרקינסון בקרב עובדים בתעשיות חקלאיות והדברה ובקרב תושבי ישובים כפריים סמוכים.
  • סכרים הידרו-אלקטריים גורמים להצפת שטחים נרחבים ולכן לאובדן בתים ופרנסה מאלפי עד מיליוני תושבים.
  • זיהום רב נגרם בעת כריית והפקת חומרי גלם שונים כמו מתכות, פלסטיק, מחצבים. תעשיות מכרות גורמות לא אחת לזיהום קרקע נרחב, לכריתת יערות, לפגיעה במערכות טבעיות ועוד.
  • זיהום תעשייתי ממפעלים שונים יכול לגרור זיהום אוויר, זיהום מים וזיהום קרקע שמהם סובלים שכני המפעל. צורות זיהום שונות יכולות להתקיים גם לאחר ההפטרות מהמוצר בסוף חייו.
  • בניית בתים צמודי קרקע ופרבור גורמים לשימוש מוגבר ברכב פרטי (ולהשפעות הסביבתיות הכרוכות בו), ייקור שירותי רשת נפרסים כמו חשמל, מים, טלפוניה ומשטרה, וכן לאובדן שטחי קרקע, זיהום מים, מניעת חלחול מים למי תהום, ואי יעילות של תחבורה ציבורית.

זיהום והשפעה חיצונית בתאוריה הנאו-קלאסית

רוב סוגי הזיהום נחשבים בתאוריה הכלכלית הנאו-קלאסית כעלות חיצונית. על פי התאוריה הזו יש לצמצם את הזיהום לא לאפס אלא עד ל"זיהום אופטימלי". כמו כן התאוריה נוטה לצמצם את בעיות הסביבה לבעיות זיהום ואת בעיית הזיהום לעלות חיצונית. ובכך להתעלם מהשפעות סביבתיות נוספות (לדוגמה ניצול גדל והולך של ייצור ראשוני או מדבור) ומכך שלהשפעות סביבתיות רבות אינן רק בגדר "השפעה חיצונית" אלא איום ממשי על כלל הכלכלה. ראו דיון בהשפעה חיצונית.

עלויות חיצוניות בישראל

עלויות של רכב פרטי

טיוטה של דו"ח של הוועדה למיסוי ירוק משנת 2007 העריכה את העלויות החיצוניות בישראל שנגרמות עקב מכוניות. האומדנים של הוועדה מבוססים על אומדנים של חברת פארטו[1], ועל אומדן מינימום של עבודתם של שידלובסקי ושראל (2006)[2]. לפי אומדן זהיר זה, העלויות החיצוניות של רכבים מסתכמות בכ-6 אחוז מהתוצר. הוועדה מעריכה כי תוספת של עלויות גודש תוביל לנתון דומה לממוצע האירופאי שעומד על כ-8%-10% מהתוצר.[3]

העלויות של מכוניות מגיעות כאמור לפחות ל-6.04% מהתוצר, ומתפלגות כדלהלן נכון לשנת 2006:

התמ"ג בשנת 2005 עמד על 582 מיליארד ש"ח, ולכן עלויות בסך 6%-10% מהתמ"ג פירושם עלויות חיצוניות של 34-58 מיליארד ש"ח, במחירי 2005.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ פארטו הנדסה בע"מ, השפעות חיצוניות של השימוש בתחבורה, 2006
  2. ^ , אלדד שידלובסקי ומיכאל שראל, "העלויות האמיתיות של השימוש בכלי רכב והמדיניות הרצויה", הרבעון הישראלי למיסים, רבעון מס' 126, 2006. העבודה הוצגה בכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה ב-30 במאי 2006.
  3. ^ טיוטת דו"ח הוועדה למיסוי ירוק רשות המיסים, מאי 2007