הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/2009/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תחום חינוך והשכלה גבוהה

(תיאור הסעיפים)

סעיפים בתוקף

סעיף סטטוס
דחיית פיצול כיתות א' וב' החלטת ממשלה
ביטול תקצוב חוגים במוסדות להשכלה גבוהה – העלאת שכר הלימוד בחוגי הלימוד למשפטים ומנהל עסקים [עיתונות] הצעת מדיניות
שקיפות תקציב משרד החינוך ומאפיינים בית ספריים הצעת מדיניות
איחוד מחוזות במשרד החינוך וביטול המינהל לחינוך התיישבותי – ביטול המינהל לחינוך התיישבותי ואיחוד מחוזות במשרד החינוך החלטת ממשלה + הצעת מדיניות

סעיפים שהוצאו

סעיף סטטוס
תקן דיפרנציאלי בחינוך היסודי ובחטיבה העליונה – מימון בתי-ספר עם תלמידים מאוכלוסייה חלשה ע"ח בתי-ספר עם אוכלוסייה חזקה [עיתונות] החלטת ממשלה
יחידה למדידה, הערכה ודירוג של איכות ההוראה והמחקר במערכת ההשכלה הגבוהה הצעת מדיניות
דוחות כספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים במוסדות להשכלה גבוהה – הפחתת 5% למוסדות שלא יגישו דו"חות כספיים עפ"י כללי חשבונאות מקובלים [עיתונות] הצעת מדיניות
דחיית יישום ההחלטה בדבר הקטנת מספר התלמידים בכיתה החלטת ממשלה
תיקון החלטת הממשלה בדבר החינוך המשלב החלטת ממשלה
תכנית רב שנתית לתוספת שעות לימוד למערכת החינוך החלטת ממשלה
הסעות תלמידים – שינוי קריטריון המרחק החלטת ממשלה
השתתפות משרד החינוך בתקציב השלטון המקומי החלטת ממשלה
הרחבת סמכויות המנהל בבתי הספר – מדיניות ניהול עצמי הצעת מדיניות
עיצוב מדיניות להעלאת איכות כוח ההוראה ומעמד המורה הצעת מדיניות
הרחבת אפשרויות הבחירה – עידוד מוסדות חינוך פרטיים הצעת מדיניות
שינוי הרכב ות"ת הצעת מדיניות
חשב ות"ת טיוטת הצעת מדיניות