הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הרחבת אפשרויות הבחירה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

עידוד מוסדות חינוך פרטיים

  • עמודים 52-53 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

  • אבי קמינסקי, גדעון סער, נזקי פתיחת אזורי הרישום גדולים מהתועלת, באתר עבודה שחורה, 14/05/09 – אבי קמינסקי, יו”ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, מסביר במכתבו לשר החינוך כי כבר במצב היום קיימת אפשרות בחירה לתלמידים. פתיחת אזורי רישום חופשית לגמרי נכשלה, ההצעה בחוק היא לפתיחה מבוקרת. אך גם היא מיותרת לאור המצב היום

דברי הסבר

על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה החלטה זו כפופה להסכמת שר החינוך

היעדר שקיפות אודות הישגי בתי הספר יחד עם קיומם של אזורי רישום המכתיבים להורים באיזה מוסד חינוכי ילמד ילדם גורמים לכך שבמערכת החינוך הקיימת כיום אין תחרות בין בתי הספר השונים. פתיחה מבוקרת של אזורי הרישום ושקיפות אודות הישגי בתי הספר תאפשר להורים לבצע השוואה בין בתי הספר השונים ולשלוח את ילדם למוסד המצליח ביותר. הענקת אפשרויות לבחירת מוסד הלימודים על ידי ההורים תגביר את מעורבותם מחד, ותחזק את מחויבות בית הספר כלפיהם מאידך. התיקון המוצע יביא לשיפור הישגי התלמידים ויתמרץ את בתי הספר לשפר את איכות ההוראה במטרה למשוך אליו מספר תלמידים גדול יותר. בנוסף, המהלך יביא להגברת התחרות בין בתי הספר, התחרות תקדם את היעילות, תשפר את איכות מוסדות החינוך, המורים והמערכת כולה, ותגביר את מגוון השירותים הניתנים.

לפיכך, מוצע כי החל בראשית שנת הלימודים התשע"א, ייפתחו, באופן מבוקר, אזורי הרישום שנקבעו לפי סעיפים 7 ו-7א לתקנות הרישום באופן שלכל תלמיד בישוב בו יש למעלה מבית ספר אחד, תתאפשר בחירה בין שני בתי ספר לפחות.

בכדי להגדיל את אפשרויות הבחירה, מוצע להקטין את הפער שבין מימון המוסדות המוכרים למוסדות הרשמיים באם יעמדו בכל התנאים המפורטים בגוף הצעת ההחלטה, בראשם עמידה בתוכנית הלימודים המומלצת (תוכנית לימודים שהינה רחבה יותר מתוכנית הליבה). הקטנת פער המימון כאמור צפויה להוביל לגידול במספר בעלויות החינוך בחינוך היסודי, שמתוקצבות כיום בשיעור נמוך מהחינוך הרשמי, ובכך תבוזר למעשה הפעלת מערכת החינוך.

פתיחה מבוקרת של אזורי רישום ללא ביצוע פעולות משלימות עלולה להביא לקידום תלמידים מרקע סוציו-אקונומי גבוה וזאת על חשבון תלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך. על כן, בכדי להבטיח שוויון הזדמנויות לכל התלמידים ביישום השינוי והעדפת התלמידים החלשים מוצע בהחלטה להפעיל מספר כלים: לכל תלמיד יובטח מקום לימודים באחד מבתי הספר הסמוכים למקום מגוריו; במקרה של עודף ביקוש לבית הספר, התלמידים יתקבלו לבית הספר על פי הגרלה משוקללת, כאשר יקבעו להגרלה כללים שיאפשרו מתן משקל גבוה יותר לתלמידים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך; בכל בית ספר תיקבע מכסה לתלמידים שיתקבלו שלא על פי קריטריון סמיכות למקום מגורים; יתוקצבו על ידי משרד החינוך הנחות בתשלומי הורים לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי חלש, ויוקם צוות משותף של משרד החינוך ואגף תקציבים באוצר שיקיים דין ודברים לגבי השלכות פתיחת אזורי הרישום ויגבש פתרונות אפשריים להבטחת שוויון ההזדמנויות לכלל התלמידים.