הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/שקיפות תקציב משרד החינוך ומאפיינים בית ספריים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

שקיפות תקציב משרד החינוך

  • עמוד 177 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • עמוד 71 בקובץ תיקונים להצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

  • ד"ר יעקב טפלר, שר החינוך בשבע עיניים, באתר חדשות מחלקה ראשונה, 12/05/09 – תוך כדי בחינת מרכולתו של גדעון סער יש גם לבחנו בשבע עיניים. לפתחו ניצבות בעיות לא פשוטות, אולם סער יכול לקבוע את מקומו בהיסטוריה אם רק יהיה אמיץ מספיק להחליט להיות איש חזון אמיתי

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

כיום, אין שקיפות נתונים אודות מאפייני בית הספר. הורים לא יודעים מהי רמת ההישגים בבית הספר בו לומד ילדם, מה התקציב המוקצה לבית הספר, מה מספר שעות הלימוד הניתנות לבית הספר ובגין איזה תוכניות לימוד, פרטי סגל ההוראה בבית הספר, כגון הכשרתם, השכלתם וכדומה. כמו כן, הורה לא מסוגל היום לבצע השוואה של נתונים אלו בין בתי הספר השונים.

בנוסף, תקציב משרד החינוך מוקצה מתוך כ-1,000 תקנות שונות. כאשר מעבר להקצאת השעות הבסיסית מועברים לבתי ספר תקציבים מתוך סלים או בגין פרויקטים שונים, כגון: פרויקטים בפריפריה, זהירות בדרכים, פעילות בנושא שוויון בין המינים וכדומה.

בכדי ליצור שקיפות במערכת החינוך, אשר תוביל לצמצום פערים והגברת היעילות בחלוקת המשאבים מוצע כדלקמן: לפרסם את הנתונים המפורטים בסעיף 1 ו-2 להחלטה אודות כל בית הספר כך שיהיו נגישים וזמינים לכל, וכן להורות למשרד החינוך לפרסם באתר האינטרנט שלו את המפתחות ואת אמות-המידה להקצאת המשאבים המחולקים על-ידו. פרסום ממוצע ציוני המיצ"ב ומבחנים השוואתיים אחרים עלול לגרום לבתי הספר לנקוט בפעולות על מנת לשפר באופן מלאכותי את התוצאות הבית ספריות כגון עידוד נשירת תלמידים חלשים. כדי למנוע זאת, מוצע בהחלטה כי משרד החינוך יפרסם נתונים נוספים על בתי הספר אשר ימנעו נקיטת הפעולות המתוארות לעיל (כגון נתוני נשירה מבית הספר וכדומה). כמו כן פרסום זה יחייב את משרד החינוך לפקח על פעולות בית הספר בכדי למנוע אפשרות של עיוות הנתונים.