הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/חשב ות"ת

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

מינוי חשב מלווה לות"ת

  • עמודים 57-58 בטיוטת הצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

== כתבות מהעיתונות ==* השכלה גבוהה: התקצוב הדיפרנציאלי למוסדות חוזר במסגרת חוק ההסדרים, באתר כלכליסט, 27/04/09 – בניסיון נוסף להתערב בנעשה במועצה להשכלה גבוהה ובות"ת, מבקש האוצר למנות חשב מטעמו בוועדה לתכנון ותקצוב. כן מעוניינים במשרד להוציא אל הפועל החלטה קודמת, בדבר הקמת גוף חיצוני שידרג את המוסדות עפ"י איכות ההוראה והמחקר, לצורך תיקצוב שונה

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן – ות"ת) פועלת משנת 1977 כגורם המתווך בין המדינה למוסדות להשכלה גבוהה. החלטת ממשלה מס' 666 מיום 6 כיוני 1977 העניקה לות"ת עצמאות בקביעת מדיניות התפתחות המוסדות להשכלה גבוהה ובלעדיות בחלוקה של הכספים המוקצים למערכת ההשכלה הגבוהה בין המוסדות השונים.

ההשתתפות המדינה בתקציב ההשכלה הגבוהה היא בסכומים גבוהים מ-6.5 מיליארד ש"ח בשנה.

דו"ח מבקר המדינה, "דו"חות על הביקורת בשלטון המקומי, באיגודים וכמוסדות להשכלה גבוהה – דו"ח מס' 1/שנת 2002", אשר עסק בהסדרי התקצוב והבקרה של התקציב הרגיל של האוניברסיטאות, העלה ממצאים בדבר התנהלות הוועדה לתכנון ולתקצוב, והמליץ לנהל, באמצעות משרד האוצר, בקרה על השימוש שות"ת עושה בתקציב שברשותה, וזאת כדי שישמר האיזון המתאים בין האינטרסים של המדינה, דהיינו צרכי המשק והחברה, לבין הרצון לשמור על חופש אקדמי.

נוכח האמור, ועל מנת להגביר את רמת הפיקוח של המדינה על ניהול הכספים המועברים מתקציב המדינה למערכת ההשכלה הגבוהה, מוצע למנות חשב מטעם המדינה בוועדה לתכנון ותקצוב