כושר נשיאה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כושר נשיאה (באנגלית: Carrying capacity) של מין מסויים בסביבה נתונה הוא הגודל המקסימלי של אוכלוסייה של המין שהסביבה יכולה לקיים באופן ארוך טווח בהינתן צרכים של מזון, בית גידול, מים וצרכים נוספים המצויים בסביבה. בתחום המחקר ביולוגיה של אוכלוסיות כושר נשיאה מוגדר כעומס המקסימלי של הסביבה הטבעית, (Environment's maximal load), מונח שונה מזה של אוכלוסיית שיווי משקל (Population equilibrium).

עבור אוכלוסיית בני אדם, יש צורך במשוואה מסובכת יותר, שכוללת לפעמים גם סניטציה וטיפול רפואי כחלק מהדברים הבסיסיים הנחוצים לקיום האוכלוסייה. כאשר גדלה צפיפות האוכלוסין, יש לעיתים קרובות מצב של ירידה בילודה ועליה במקרי התמותה. ההפרש בין קצב הילודה וקצב התמותה הוא ה"גידול הטבעי". מתחת לכושר הנשיאה בדרך כלל האוכלוסייה גדלה, ומעל לו, היא יורדת בגלל מספר סיבות התלויים בסוג המין. גורמים אלה כוללים מחסור במרחב, מחסור במזון, מחסור במשאבים חיוניים כמו מים, או אור שמש (בצמחים) וכו'. כושר הנשיאה של סביבה מסויימת עשוי להשתנות עם הזמן בגלל מגוון גורמים כולל זמינות המזון, זמינות המים, תנאי הסביבה, מרחבי מחיה ועוד.

קישורים חיצוניים

אוכלוסין

מושגים: אוכלוסיית העולם - צפיפות אוכלוסין - צפיפות אוכלוסין פיזיולוגית - גידול אוכלוסין - מעבר דמוגרפי - גידול מעריכי - כושר נשיאה - המהפכה החקלאית - המהפכה הירוקה - ביטחון תזונתי - I=PAT - טביעת רגל אקולוגית - פיצוץ אוכלוסין - אסון מלתוסיאני - שיא תפוקת הנפט - ייצוב אוכלוסין - כלכלת מצב יציב

אוכלוסיית העולם

סרטים וספרים: פצצת האוכלוסין - גבולות לצמיחה - התמוטטות - כלכלת מצב יציב - אריתמטיקה, אוכלוסייה ואנרגיה - תכנית ב'

גידול אוכלוסייה בישראל: אוכלוסיית ישראל - גידול אוכלוסיית ישראל - פריון הילודה בישראל - והארץ מלאה - הסיבות לעליית מחירי הדיור בישראל - פקקי תנועה בישראל - משק המים בישראל - הפורום לאוכלוסייה, סביבה וחברה