הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/2009/קטגוריה פנים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תחום פנים

(תיאור הסעיפים)

סעיפים בתוקף

סעיף סטטוס
הארכת כהונת וועדות ממונות – תקופת מינימום של שלוש שנים, אין תקופת מקסימום הצעת חוק
ארנונה על נכסי המדינה – פטור מארנונה לנכסי המדינה הצעת חוק
ביטול השיפוי הממשלתי בגין הנחת ארנונה לאזרחים ותיקים הצעת חוק
ביטול האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות שבמשרד הפנים הצעת מדיניות
תיקון דיני הארנונה החלטת ממשלה
ייעול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות החלטת ממשלה
הקמת רשות פנים ממשלתית לבקרת רשויות מקומיות והערכתן החלטת ממשלה
הפחתות בתקציב משרד הפנים (סעיף 18) החלטת ממשלה
קידום ועידוד הפריפריה החלטת ממשלה
העדפת תוצרת הארץ ברשויות המקומיות החלטת ממשלה
קידום ופיתוח ענפי התעשייה והשירותים באזור הפריפריה – הקמת איגוד ערים תעשייתי הצעת חוק + החלטת ממשלה
ייעוד כספי הקצבות לפיתוח ברשויות המקומיות החלטת ממשלה
חלוקת תשלומים ממנהל מקרקעי ישראל הצעת חוק
תשלומים לרשויות המקומיות – ביטול חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה) הצעת חוק

סעיפים שהוצאו

סעיף סטטוס
הכוונת התיישבות לאזורי עדיפות לאומית א' ו-ב' – ביטול ההלוואה הניתנת לזכאים בגין רכישת דירה באזור עדיפות לאומית ג' החלטת ממשלה
הפחתת תקציבי פיתוח ברשויות המקומיות (חלופה ב') – הפחתת מענקי פיתוח בשליש [עיתונות] הצעת מדיניות
ביטול ביטול איחוד מועצות מקומיות – ביטול ביטול האיחוד של המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה, ושל המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה הצעת מדיניות