הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/הכוונת התיישבות לאזורי עדיפות לאומית א' ו-ב'

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

ביטול ההלוואה הניתנת לזכאים בגין רכישת דירה באזור עדיפות לאומית ג'

דברי הסבר

זכאי משרד הבינוי והשיכון מקבלים הלוואת זכאות לרכישת דירה לפי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, והחלטות הממשלה בעניין זה (להלן – הלוואת זכאות). שיעור הלוואת הזכאות נקבע על פי קריטריונים אישיים, ועשוי להגיע עד 258,664 ש"ח למשפחה. בנוסף לכך, משפחות הרוכשות דירה באזורי עדיפות לאומית, מקבלות הלוואה נוספת (להלן – הלוואת סיוע מקום), בתנאים הבאים: באזור עדיפות לאומית א' בסך 97,200 ש"ח, באזור עדיפות לאומית ב', לצורך רכישת דירה בבנייה רוויה, בסך 67,200 ש"ח ובאזור עדיפות לאומית ג', לצורך רכישת דירה בבנייה רוויה, בסך 28,800 ש”ח.

כך, הפער בסיוע המקום הניתן לבוחרים לבנות את ביתם באזור עדיפות לאומית ב', בהשוואה לאזור עדיפות לאומית ג', הינו 38,400 ש"ח בלבד, סכום זניח יחסית אשר אינו מביא לידי ביטוי את מדיניות הממשלה לפיזור אוכלוסין ואינו מהווה תמריץ משמעותי למעבר לאזורי עדיפות לאומית א' ו-ב'.

ביטול הלוואת סיוע מקום באזור עדיפות לאומית ג' יביא לכך שהפער בין אזור עדיפות לאומית א' לבין אזור עדיפות לאומית ג' יהיה 97,200 ש"ח, ובין אזור עדיפות לאומית ב' לבין אזור עדיפות לאומית ג' יהיה 67,200 ש"ח – פער בעל משמעות אפקטיבית יותר במשיכת אוכלוסייה לאזורים אלה.

נתונים כלכליים שונים הביאו למצב בו הלוואת סיוע מקום הניתנת כיום באזורי עדיפות ג' איננה חיונית עוד היום, כפי שהיתה בעבר. כדאיות רכישת דירה גדלה בשל ירידת הריבית על משכנתאות ארוכות טווח, עליית השכר הממוצע במשק, וירידה ניכרת במיסוי הישיר והעקיף. גורמים אלה שיפרו באופן משמעותי את יכולת השכבות החלשות לרכוש דירה באזור עדיפות לאומית ג'. יצוין עוד, כי אזור עדיפות לאומית ג' כולל בעיקר יישובים הנמצאים במרכז הארץ, ועל כן, מלכתחילה, מתן סיוע מקום להתיישבות באזורים אלה איננו מקדם את מדיניות הממשלה לפיזור אוכלוסין ויישוב הפריפריה.

מהלך זה הינו מהלך משלים למהלך שהוביל משרד הבינוי והשיכון לביטול הסבסוד הניתן לפיתוח באזורי עדיפות לאומית ב', אשר אושר בהחלטת ממשלה מס' 399 מיום 20 באוגוסט 2006. לביטול הסבסוד לפיתוח והקטנת ההלוואה השפעה זהה על המחיר הסופי למשתכן, מצד ההיצע מחד ומצד הביקוש מאידך. סבסוד פיתוח באזור עדיפות לאומית ג' כלל איננו קיים במשרד הבינוי והשיכון. השלמת המהלך בצד הביקוש הינו מהלך מתבקש לאור ביטול סבסוד הפיתוח באזור עדיפות זה.

אשר על כן, מוצע לבטל את הלוואת סיוע מקום הניתנת באזור עדיפות לאומית ג', ובהתאם – להפחית 10 מיליון ש"ח מתקציב האשראי של משרד הבינוי והשיכון.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות