הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/חלוקת תשלומים ממנהל מקרקעי ישראל

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תכנון ובנייה
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה פנים

תקציר

חלוק דיפרנציאלית של תשלומים ממינהל מקרקעי ישראל לרשויות המקומיות לפי מצבן הסוציו-אקונומי.

  • סעיף 14 בהצעת חוק ההסדרים 2009
  • סעיף 10 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

לא מופיע בהצעת מדיניות

הצעת חוק ההסדרים 2009

התיקון המוצע מטרתו לסייע בצמצום פערי ההכנסות אשר קיימים בין רשויות מקומיות במרכז הארץ לבין רשויות מקומיות בפריפריה.

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבניה), קובע כיום, בסעיף 21 לתוספת השלישית, כי לגבי מקרקעי ישראל יחול, במקום היטל השבחה, ההסכם בדבר התשלומים מאת מינהל מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) לרשויות המקומיות. הכספים המשולמים כיום על ידי המינהל לפי ההסכם האמור, נגזרים משווי המקרקעין אשר הוקצה על ידי המינהל ברשויות המקומיות השונות ברחבי הארץ. בהתאם לכך, רשויות מקומיות הממוקמות במרכז הארץ, באזורים שבהם ערכי הקרקע גבוהים, נהנות מהכנסות גבוהות יותר המתקבלות מהמינהל, זאת לעומת רשויות הממוקמות בפריפריה.

מוצע, כי מחצית מהכספים שעל המינהל לשלם לפי ההסכם, יועברו לרשויות מקומיות בהתייחס למצבן הסוציו-אקונומי ולמיקומן הגאוגרפי, וזאת לפי כללי חלוקה שיקבעו שר הפנים ושר האוצר ובמועדים שיקבעו.

הצעת חוק ההסדרים 2009-2010

התיקון המוצע מטרתו לסייע בצמצום פערי ההכנסות אשר קיימים בין רשויות מקומיות במרכז הארץ לבין רשויות מקומיות בפריפריה.

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבניה), קובע כיום, בסעיף 21 לתוספת השלישית, כי לגבי מקרקעי ישראל יחול, במקום היטל השבחה, ההסכם בדבר התשלומים מאת מינהל מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) לרשויות המקומיות. הכספים המשולמים כיום על ידי המינהל לפי ההסכם האמור, נגזרים משווי המקרקעין אשר הוקצה על ידי המינהל ברשויות המקומיות השונות ברחבי הארץ. בהתאם לכך, רשויות מקומיות הממוקמות במרכז הארץ, באזורים שבהם ערכי הקרקע גבוהים, נהנות מהכנסות גבוהות יותר המתקבלות מהמינהל, זאת לעומת רשויות הממוקמות בפריפריה.

מוצע, כי מחצית מהכספים שעל המינהל לשלם לפי ההסכם, יועברו לרשויות מקומיות בהתייחס למצבן הסוציו-אקונומי ולמיקומן הגאוגרפי, וזאת לפי כללי חלוקה שיקבעו שר הפנים ושר האוצר ובמועדים שיקבעו.