הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/ביטול ביטול איחוד מועצות מקומיות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה פנים

תקציר

ביטול חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה), וביטול חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה)

  • עמוד 104 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • עמוד 105 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

ביטול איחוד המועצות המקומיות דליית אל כרמל ועוספייה

ביום 1 בדצמבר 2008 נכנס לתוקפו חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דליית אל כרמל ועוספייה), התשס"ט-2008 (להלן – "החוק"), אשר קבע כי בתוך תשעה חודשים תפורק עיר הכרמל ותתפצל לשתי רשויות נפרדות – דליית אל כרמל ועוספייה.

עיר הכרמל הוקמה בסוף שנת 2003 במסגרת התוכנית הכלכלית לשנת 2004, וזאת כתוצאה מאיחודן של שתי הרשויות – דליית אל כרמל ועוספייה.

במהלך השנים האחרונות הושקעו מאמצים ומשאבים רבים לחיזוק עיר הכרמל כעיר מאוחדת המספקת את כלל השירותים לתושבים במקום.

כתוצאה ממהלכים אלה שופרו בעיר הכרמל שיעורי גביית הארנונה והאגרות מן התושבים, הוקמה ועדה מחוזית מיוחדת ומומנו על ידי הממשלה תוכניות הבראה בהיקף של 130 מלש"ח.

פירוק עיר הכרמל כמוצע על פי החוק האמור, יגרום לכך שכל המשאבים שהושקעו בעיר לטובת האיחוד ירדו לטמיון, ויחייב את הממשלה להוסיף ולהשקיע משאבים רבים בייצובן של שתי הרשויות הנפרדות. יש לציין כי הישובים הנפרדים סובלים מחולשה מובנית, מקושי לגייס אשראי וישנו חשש מהותי כי תתקשנה לספק שירותים הולמים לתושביהן.

בהתאם לאמור לעיל, מוצע לבטל את החוק ולהותיר את עיר הכרמל על כנה כעיר מאוחדת.

ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה

ביום 1 בדצמבר 2008, נכנס לתוקפו חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה), התשס"ט-2008 (להלן – "החוק"), אשר קבע כי בתוך תשעה חודשים תפורק עיר אל-שגור ותתפצל לשלוש רשויות נפרדות – מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה.

אל-שגור הוקמה בסוף שנת 2003 במסגרת התוכנית הכלכלית לשנת 2004, וזאת כתוצאה מאיחודן של שלוש הרשויות – מג'ד אל כרום, דיר אל אסד ובענה.

במהלך השנים האחרונות הושקעו מאמצים ומשאבים רבים לחיזוק אל-שגור כעיר מאוחדת המספקת את כלל השירותים לתושבים במקום. הוכנה תוכנית הבראה לעיר ובמסגרתה הועברו כ-57 מלש"ח לטובת מימון חובותיה והוצאותיה. פירוק אל-שגור כמוצע על פי החוק האמור, יגרום לכך שכל המשאבים שהושקעו בעיר לטובת האיחוד ירדו לטמיון, ויחייב את הממשלה להוסיף ולהשקיע משאבים רבים בייצובן של שלוש הרשויות הנפרדות. יש לציין כי הישובים הנפרדים סובלים מחולשה מובנית, מקושי לגייס אשראי וישנו חשש שהן תתקשנה לספק שירותים הולמים לתושביהן.