הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/ביטול השיפוי הממשלתי בגין הנחת ארנונה לאזרחים ותיקים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה פנים

תקציר

ביטול השיפוי הממשלתי עבור הנחה בארנונה הניתנת לאזרחים ותיקים

  • עמוד 103 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4029, ביטול השיפוי הממשלתי בגין הנחת ארנונה לאזרחים ותיקים
  • סעיף 19 בהצעת חוק ההסדרים 2009
  • סעיף 15 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

הטלת הוצאה נוספת על הרשויות המקומיות, בגין ביטול שיפוי הממשלה, לא ברור כמה מן הרשויות לא יוכלו לשאת בנטל ויפגעו בזקנים.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

בחוק אזרחים ותיקים, התש"ן-1980 (להלן – החוק) נקבעו מגוון הטבות והנחות הניתנות לאזרחים ותיקים. בין היתר, מגדיר החוק כי אזרח ותיק זכאי להנחה בארנונה. עוד קובע החוק, כי שר האוצר יתקשר בהסכמים למימון כלל ההנחות בחוק, לרבות ההנחה בארנונה. בהתאם לכך, נקבעו הסכמים עם השלטון המקומי מכוחן מועברים לרשויות המקומיות כ-30 מיליון ש"ח מדי שנה, למימון הנחות בתשלומי ארנונה לאזרחים ותיקים.

בשל מאפייניה של האוכלוסייה הזכאית להנחות, מרבית הסכום האמור מועבר לידי מספר מועט יחסית של רשויות מקומיות במרכז הארץ, שהינן רשויות עצמאיות (נטולות מענק האיזון) ואיתנות מבחינה כלכלית.

על כן, מוצע לקבוע כי מימון ההנחה בתשלומי הארנונה על ידי אזרחים וותיקים, בהתאם להוראות החוק, תושת על הרשויות המקומיות עצמן, ללא שיפוי ממשלתי.

הצעת חוק ההסדרים 2009

בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 (להלן – חוק האזרחים הותיקים), נקבעו מגוון הטבות והנחות הניתנות לאזרחים ותיקים, כהגדרתם בחוק האמור. בין השאר, קובע סעיף 9 לחוק האזרחים הותיקים כי אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו. עוד קובע סעיף 14 לחוק האזרחים הותיקים, כי שר האוצר יתקשר בהסכמים עם נותני הנחה לפי חוק זה למימון כלל ההנחות לפיו, לרבות ההנחה בתשלומי ארנונה. בהתאם לכך, נערכו הסכמים בין המדינה לשלטון המקומי אשר מכוחם מועברים לרשויות המקומיות כ-30 מיליון שקלים חדשים לשנה, מדי שנה, למימון ההנחות בתשלומי ארנונה לאזרחים ותיקים.

בפועל, מרבית האוכלוסייה הזכאית להנחות בתשלומי ארנונה מכוח חוק האזרחים הותיקים, היא אוכלוסייה המתרכזת במרכז הארץ, וכתוצאה מכך מרבית הסכום האמור מועבר לידי מספר מועט יחסית של רשויות מקומיות, שהן רשויות עצמאיות (נטולות מענק האיזון) ואיתנות מבחינה כלכלית.

על כן, מוצע לקבוע כי מימון ההנחה בתשלומי הארנונה הניתנת לאזרחים ותיקים, בהתאם להוראות חוק האזרחים הותיקים, יוטל על הרשויות המקומיות עצמן, בלא שיפוי ממשלתי.

הצעת חוק ההסדרים 2009-2010

בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 (להלן – חוק האזרחים הותיקים), נקבעו מגוון הטבות והנחות הניתנות לאזרחים ותיקים, כהגדרתם בחוק האמור. בין השאר, קובע סעיף 9 לחוק האזרחים הותיקים כי אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו. עוד קובע סעיף 14 לחוק האזרחים הותיקים, כי שר האוצר יתקשר בהסכמים עם נותני הנחה לפי חוק זה למימון כלל ההנחות לפיו, לרבות ההנחה בתשלומי ארנונה. בהתאם לכך, נערכו הסכמים בין המדינה לשלטון המקומי אשר מכוחם מועברים לרשויות המקומיות כ-30 מיליון שקלים חדשים לשנה, מדי שנה, למימון ההנחות בתשלומי ארנונה לאזרחים ותיקים.

בפועל, מרבית האוכלוסייה הזכאית להנחות בתשלומי ארנונה מכוח חוק האזרחים הותיקים, היא אוכלוסייה המתרכזת במרכז הארץ, וכתוצאה מכך מרבית הסכום האמור מועבר לידי מספר מועט יחסית של רשויות מקומיות, שהן רשויות עצמאיות (נטולות מענק האיזון) ואיתנות מבחינה כלכלית.

על כן מוצע לקבוע כי מימון ההנחה בתשלומי הארנונה הניתנת לאזרחים ותיקים, בהתאם להוראות חוק האזרחים הותיקים, יוטל על הרשויות המקומיות עצמן, בלא שיפוי ממשלתי.