מדד רווחה כלכלית מקיימת

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מדד רווחה כלכלית מקיימת (באנגלית: Index of Sustainble Economic Welfare ובקיצור: ISEW) הוא מדד חליפי לתמ"ג ולצמיחה כלכלית כדי למדוד רווחה חברתית ופעילות כלכלית.

בסוף שנות ה-80 פיתחו הרמן דיילי וקוב את מדד הרווחה הכלכלית המקיימת.

המדד מחשב בערכים כספיים מספר משתנים כגון פערים בחברה, שחיקת משאבי סביבה, הוצאות הגנתיות על בריאות וביטחון, ועוד. בסופו של חישוב מתקבל מספר בודד המהווה ערך מתוקן לתוצר מקומי גולמי ובר השוואה לו.על בסיס מדד זה פותחו לאחר מכן מדדים רבים כגון מד קידמה אמין (GPI), מדד לפיתוח אזורי (MDP), מדד ISEW אזורי (R-ISEW), ועוד.

יש לציין שהמתודולוגיה של המדד גמישה למדי, ולכן קשה להשוות את ערכי ISEW בין מדינות שונות. המדד, למשל, מתייחס לערך העבודה ללא תשלום במשק בית (עקר/ת בית) - ישנן דרכים שונות לחשב ערך זה, ויש מדינות שונות (כמו ישראל) שמעולם לא בוצעה בהן הערכה שכזו, או אז יש להידרש להערכה על פי תחשיבים שבוצעו במדינות אחרות.

החישוב

החישוב של מדד הרווחה הכלכלית המקיימת מתחיל כמו התמ"ג מהוצאות הצריכה הפרטית שעוברות תיקון עבור מעמד בין לאומי (מאזן הסחר) ועבור פערי שכר (באמצעות מדד אטקינסון). בתמ"ג מוסיפים גם את ההוצאות הציבוריות, אך ב-ISEW לא עושים זאת, אלא מוסיפים (בהמשך) הוצאות ספציפיות המוסיפות לרווחה (כגון הוצאות חינוך ובריאות).
+ ערך עבודה במשק בית
- עלות מוצרים בני קיימא. המדד מתבסס על התפישה לפיה אנו צורכים שירותים ולא מוצרים. לכן, כשאנו קונים מוצרים בני קיימא אנו נמצאים בהפסד, אך בכל שנה בה אנו מחזיקים במוצרים אלו, אנו מרווחים את ערך השירותים שהם נותנים. בעיה מתודולוגית קשה - כיצד מחשבים את הערך של שירותים אלו? כמובן שניתן לעשות זאת על ידי חלוקת המחיר באורך חיי המוצר (מכונת כביסה עולה 2,000 ש"ח ועובדת 10 שנים, לכן בכל שנה נותנת 'שרות' בערך של 2,000/10=200 ש"ח), אך זה חישוב טריוויאלי. ללא מחקר מעמיק כנראה שאי אפשר לתת מספר יותר טוב מזה...
+ ערך משירותים של מוצרים בני קיימא
+ ערך משירותים של כבישים ורחובות (אפשר להוסיף גם ערך משרותי ביוב ומים, אך אלו בד"כ מחושבים כבר בתשלומי הארנונה ולכן חלק מהוצאות הצריכה הפרטית)
+ הוצאה ציבורית על בריאות וחינוך. זהו החלק החיובי בהוצאה הציבורית.
- הוצאות 'הגנתיות' על בריאות וחינוך. מחסרים את ההוצאה הפרטית על בריאות וחינוך היות וזה חלק מההוצאה הפרטית הפוגם ברווחה החברתית הכוללת.
- הוצאות יוממות (Commuting, נסיעה יום-יומית לעבודה וחזרה). זהו חלק מההוצאה הפרטית שאינו תורם לרווחה.
- הוצאות הגנה מזיהום. הוצאות על מסנני אויר ומים הן חלק מההוצאה הפרטית שאינו מוסיף לרווחה.
- עלות תאונות דרכים.
- עלות זיהום מים
- עלות זיהום אויר
- עלות זיהום רעש
- אובדן בתי גידול בטבע
- אובדן אדמה חקלאית
- ניצול משאבים מתכלים
- עלות שינויי אקלים
- עלות הפגיעה בשכבת האוזון
+ גידול נטו בהון

קישורים חיצוניים

צמיחה כלכלית

מושגים: צמיחה כלכלית - תוצר מקומי גולמי - מחזור עסקים - התיישנות מכוונת - שינוי טכנולוגי - תרבות הצריכה - האדם הכלכלי - הון - הון חברתי - הון טבעי - כלכלת אושר- כלכלה התנהגותית - פרדוקס איסטרלין - אשראי - ספינת החלל כדור הארץ - עקומת קוזנץ הסביבתית - מעבר דמוגרפי - פיתוח בר קיימא - דה קפלינג - I=PAT - טביעת רגל אקולוגית - גידול מעריכי - אי שוויון כלכלי - כלכלת התמכרות - מוצר ציבורי

צמיחה כלכלית

סרטים וספרים: מחלת השפע - סיפורם של הדברים - שיבוש תרבות - כשתאגידים שולטים בעולם - כסף כחוב - שגשוג ללא צמיחה - גבולות לצמיחה - כלכלת מצב יציב - מעבר לצמיחה - אריתמטיקה, אוכלוסייה, ואנרגיה (סרט)

חלופות: מדדים חלופיים לתמ"ג - מד קידמה אמין - המדד הקנדי לרווחה - מדד הפלנטה המאושרת - מדד רווחה כלכלית מקיימת - אושר לאומי גולמי - כלכלת מצב יציב - חמש דרכים לרווחה - צרכים אנושיים בסיסיים - כלכלה בודהיסטית - מעריסה לעריסה - כלכלה מעגלית - יעדי פיתוח בר קיימא של ארגון האומות המאוחדות - כלכלת הדונאט