חוק ההסדרים/2009/קטגוריה מקרו

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תחום מקרו

(תיאור הסעיפים)

סעיפים בתוקף

סעיף סטטוס
הצעת חוק ההסדרים 2009 החלטת ממשלה
קופות גמל מרכזיות לקצבה לעובדי וגמלאי רשות הנמלים ולעובדי חברת הדואר החלטת ממשלה
עמידה בחוק התקציב לעניין כח אדם החלטת ממשלה
הוראות מיוחדות לתקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010 החלטת ממשלה
הפחתת הגרעון החלטת ממשלה
הצבת יעדים למדיניות כלכלית חברתית בישראל 2010-2013 החלטת ממשלה
חקיקה ליישום החלטות החלטת ממשלה

סעיפים שאולי הוצאו

סעיף סטטוס
תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית הצעת מדיניות
ריסון ההוצאה על אחריות מקצועית הצעת מדיניות
שיתוף פעולה בין גופים מוסדיים לגיבוש מתווה להסדר חוב ולגביית חוב הצעת מדיניות
הסרת חסמי מס בשל המרת חוב לאמצעי שליטה הצעת מדיניות
צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברות מנהלות הצעת מדיניות
הצמדת גמלאות למדד המחירים לצרכן הצעת מדיניות

סעיפים שהוצאו

סעיף סטטוס
חקיקה ליישום החלטות התקציב לשנת 2008 שטרם אושרו בכנסת החלטת ממשלה
עמידה במסגרת התקציב שנקבעה לשנת 2009 – קיצוץ רוחבי של 1% בכל משרדי הממשלה והפחתת התמיכה במוסדות הלימוד התורניים ב-200 מיליון ש"ח החלטת ממשלה (כפול)