אריתמטיקה, אוכלוסייה, ואנרגיה (סרט)

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אריתמטיקה, אוכלוסייה, ואנרגיה הוא צילום של הרצאה מפי פרופ' אלברט בארטלט מאוניברסיטת בולדר בקולורדו. בהרצאה בארטלט מתאר עד כמה קשה לנו לתפוס באופן אינטואיטיבי את המשמעות של גידול מעריכי. בארטלט בוחן סוגיות כגון הערכת הצפי לשימוש בשטחים פתוחים, מרבצי הפחם בארצות הברית או כמות הנפט בעולם, לאור הגידול המעריכי באוכלוסייה ובצריכת משאבים לא מתחדשים.

ביקורת

הגידול באוכלוסיית העולם אינו בהכרח מעריכי. בגידול מעריכי קצב הגידול נשאר קבוע, ולכן הקצב הכולל של הגידול הולך וגדל באופן מהיר יותר ויותר. לעומת זאת הפריון של כל אישה יורד עם הזמן בגלל מעבר דמוגרפי. למרות חוסר הדיוק הזה, קיימות נקודות רבות במערכת הנוכחית שמעודדות גידול מעריכי של תפוקה, רווחים ועוד שעלולים לגרום קצב דמוי-מעריכי של ניצול משאבים, הרס בתי גידול, זיהום, סחף קרקע ועוד.

קישורים חיצוניים

צמיחה כלכלית

מושגים: צמיחה כלכלית - תוצר מקומי גולמי - מחזור עסקים - התיישנות מכוונת - שינוי טכנולוגי - תרבות הצריכה - האדם הכלכלי - הון - הון חברתי - הון טבעי - כלכלת אושר- כלכלה התנהגותית - פרדוקס איסטרלין - אשראי - ספינת החלל כדור הארץ - עקומת קוזנץ הסביבתית - מעבר דמוגרפי - פיתוח בר קיימא - דה קפלינג - I=PAT - טביעת רגל אקולוגית - גידול מעריכי - אי שוויון כלכלי - כלכלת התמכרות - מוצר ציבורי

צמיחה כלכלית

סרטים וספרים: מחלת השפע - סיפורם של הדברים - שיבוש תרבות - כשתאגידים שולטים בעולם - כסף כחוב - שגשוג ללא צמיחה - גבולות לצמיחה - כלכלת מצב יציב - מעבר לצמיחה - אריתמטיקה, אוכלוסייה, ואנרגיה (סרט)

חלופות: מדדים חלופיים לתמ"ג - מד קידמה אמין - המדד הקנדי לרווחה - מדד הפלנטה המאושרת - מדד רווחה כלכלית מקיימת - אושר לאומי גולמי - כלכלת מצב יציב - חמש דרכים לרווחה - צרכים אנושיים בסיסיים - כלכלה בודהיסטית - מעריסה לעריסה - כלכלה מעגלית - יעדי פיתוח בר קיימא של ארגון האומות המאוחדות - כלכלת הדונאט

אוכלוסין

מושגים: אוכלוסיית העולם - צפיפות אוכלוסין - צפיפות אוכלוסין פיזיולוגית - גידול אוכלוסין - מעבר דמוגרפי - גידול מעריכי - כושר נשיאה - המהפכה החקלאית - המהפכה הירוקה - ביטחון תזונתי - I=PAT - טביעת רגל אקולוגית - פיצוץ אוכלוסין - אסון מלתוסיאני - שיא תפוקת הנפט - ייצוב אוכלוסין - כלכלת מצב יציב

אוכלוסיית העולם

סרטים וספרים: פצצת האוכלוסין - גבולות לצמיחה - התמוטטות - כלכלת מצב יציב - אריתמטיקה, אוכלוסייה ואנרגיה - תכנית ב'

גידול אוכלוסייה בישראל: אוכלוסיית ישראל - גידול אוכלוסיית ישראל - פריון הילודה בישראל - והארץ מלאה - הסיבות לעליית מחירי הדיור בישראל - פקקי תנועה בישראל - משק המים בישראל - הפורום לאוכלוסייה, סביבה וחברה