מלתוסיאניזם

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מלתוסיאניזם הוא הרעיון כי גידול אוכלוסין עלול לגדול בצורה מעריכית, וכי הגידול בהיצע המזון הוא לינארי. הרעיון התפתח בעקבות הרעיונות הפוליטיים והכלכליים של תומאס מלתוס שהוצגו בספרו מסה על עיקרון האוכלוסייה בתחילת המאה ה-19. מלתוס האמין כי היו שני סוגים של חסמים שהגבילו בכל מקום ובכל זמן את גידול האוכלוסייה כך שיתאים לגידול בכמות המזון: "בקרות שליליות" כמו איפוק מוסרי (כמו עיקוב נישואין עד שהדבר יהיה אפשר מבחינה כלכלית), או הגבלות של נישואין נגד אנשים שסובלים מעוני או שנתפסים כבעלי נכות ו"בקרות חיוביות" שהובילו למוות מוקדם כמו מחלות, רעב המוני, ומלחמות שהובילו למה שמכונה אסון מלתוסיאני. האסון מחזיר את גודל האוכלוסייה לגודל קטן יותר שמתאים יותר לגודל הספקת המזון. מלתוסיאניזם מקושר למגוון של תנועות חברתיות ופוליטיות אבל הוא כמעט תמיד מתייחס לתומכים של הגבלת ילודה או ייצוב אוכלוסין.

נאו-מלתוסיאניזם הוא הרעיון לפיו תכנון של גודל האוכלוסייה האנושית מאפשר משאבים ושמירה על הסביבה הטבעית הדורשים לדור הנוכחי וגם לדורות הבאים כמו גם למען מינים אחרים. בבריטניה המונח מלתוסיאני מתייחס לעיתים באופן ספציפי לטיעונים בעד בקרות מניעה כמו הליגה המלתוסיאנית. השוני המרכזי בין נאו-מלתוסיאנים למלתוסיאנים קלאסיים ביחס לשימוש באמצעי מניעה. מלתוס היה שמרן ונוצרי הדוק, והאמין ש"בקרה עצמית" (התאפקות מקיום יחסי מין) היא עדיפה על אמצעי מניעה מלאכותיים. אם כי בכמה מהדורות של הספר שלו, מלתוס הודה בכך שלא סביר שהתאפקות כזו תהיה אפקטיבית בקנה-מידה רחב, ולכן תמך באמצעי מניעה.

נאו–מלתוסיאנים מודרניים בדרך כלל מודאגים יותר מבעיות קיימות או הגנת הסביבה ומפני רעב המוני או אסון סביבתי אחר ולא בהכרח מעוני אם כי שיקול זה יכול להתקיים בנוסף לשיקולם אחרים.

זרמי מחשבה רבים ביקרו את המלתוסיאניזם, כולל מרקסיסטים וסוציאליסטים, ליברטנים ותומכים בשוק חופשי, שמרנים חברתיים, תומכים בפמיניזם ותומכים של זכויות אדם. המבגרים טענו שמדובר בראיה פסימית, מיזנטרופית ואכזרית. מבקרים רבים של המלתוסיאניזם מאמינים כי התאוריה איבדה מכוחה מאז ימי הפרסום של ספרו של מלתוס, וזאת בעיקר בגלל שיפורים בפריון החקלאי במסגרת המהפכה הירוקה, ירידה בפריון הילודה עקב שימוש נרחב באמצעי מניעה (כמו פיתוח הגלולה) ותכנון משפחה, ועקב תהליכים חברתיים כמו מעבר דמוגרפי. לעומת זאת תומכים מודרניים בתאוריה עדיין מאמינים כי העקרונות הבסיסיים שלה עדיין נכונים, וכי גידול אוכלוסין מתמיד עלול לגרום לכילוי משאבים או הרס מערכות טבעיות המספקות משאבים מתחדשים. וכי ללא פעולות להגבלת האוכלוסייה (כמו שיפור השכלת נשים) יהיו "בקרות חיוביות" כמו מלחמות, אסונות רעב ובעיות נוספות. רעיונות נאו–מלתוסיאנים, אם כי בצורה מורכבת יותר, מתקיימים בזרמים של סביבתנות וקיימות וכן בקרב מדענים וסופרי מדע בדיוני.

קישורים חיצוניים