מוצר יריבי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
(הופנה מהדף מוצר בלתי יריבי)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצר יריבי, או מוצר שיש לו תכונה של יריבות (באנגלית: Rivalness), הוא כזה ששימוש של אדם אחד במוצר, מצמצם את השימוש של אדם אחר במוצר. לדוגמה עוגה: אם רותי אוכלת אותה, נשארת פחות עוגה למוקי, ולכן עוגה היא מוצר יריבי.

מוצר לא-יריבי, הוא כזה שהשימוש בו אינו פוגע בכמותו או באיכותו לשימוש על ידי מישהו אחר. לדוגמה: תאורת רחוב, מידע, שכבת האוזון, אקלים יציב, נוף וימי שמש. כל המאגרים (כמו יערות, מכרות, שדות דיג) הם בהכרח מוצרים יריביים כי אם מישהו משתמש בהם, לאחרים נשארת כמות קטנה יותר.

כל מוצר שאינו יריבי, הוא בהכרח שירות זרם - כזה שלא מתכלה בגלל השימוש בו - כמו שכבת האוזון. בספר כלכלה אקולוגית: עקרונות ויישומים טוען הרמן דיילי כי מעיר כסף הוא מוצר בלתי יריבי, ובגלל תכונה נוספת שלו (חוסר בלבדיות) הכסף הוא למעשה מוצר ציבורי.

מוצר יריבי, הוא גם יריב מרחבי בהווה, וגם יריב איכותי בעתיד. למשל אם אדם א' נוסע במכונית, זה מונע על פי רוב מאדם ב' לנסוע בה למקום אחר (לכן יש יריבות מרחב), ובעתיד, אם א' ימכור את מכוניתו, היא תהיה מעט בלויה יחסית למצבה היום (הבדל באיכות המכונית - יריבות איכות). כמו כן, שימוש במשאבים מתכלים על ידי הדור הנוכחי, פוגע בשימוש בהם על ידי הדורות הבאים.

כדי שמוצר יהיה מיוצר ומוקצה בשוק משוכלל ביעילות פארטו, עליו להיות (בין יתר תכונותיו) יריבי.

כדי להגיע ליעילות באמצעות השוק יש צורך שבשיווי משקל העלות השולית לייצור או שימוש במוצר, תהיה שווה לתועלת השולית ממנו. [זכרו שבשיווי משקל, מתקיים MCx=Px=MUx (ראו ההסבר על עקומת היצע בכלכלה אקולוגית: עקרונות ויישומים, פרק 8). אך במוצר לא-יריבי, עלות השימוש על ידי אדם נוסף היא אפס, לכן מחירו יהיה אפס. מכאן מסיקה התאוריה הנאו-קלאסית שאף אחד לא ירצה לייצר את אותו מוצר, וזה לא יעיל (הערה: אין זה אומר שחלוקת מוצרים לא יריבים בחינם תפתור את הבעיה).

מוצר ציבורי

מוצר ציבורי (Public good) הוא מוצר או שירות שהוא בעל תכונות של חוסר-בלעדיות בצריכה (non-excludable) וגם בלתי יריבי (non-rivalrous). חוסר בלבדיות של מוצר פירושו שקשה למנוע מאנשים להנות מהמוצר אפילו אם הם לא שילמו עליו. לדוגמה שכבת האוזון היא דוגמה למוצר ציבורי שכן אנשים מקבלים ממנה הגנה מפני קרינה מזיקה של UV, גם מבלי ששילמו עליה, והיא גם בלתי יריבית שכן הגנה על אדם אחד לא מפריעה להגנה על אדם אחר. רוב שירותי המערכת האקולוגית, כמו גם היבטים רבים של הון חברתי כמו מידע אמין, אמון או שמירה על חוקי קניין, משפט הוגן, כמו גם כסף יכולים להיחשב כמוצרים ציבוריים.

בלבדיות ללא בלבדיות
יריבות מוצר פרטי
מזון, בגדים, מכוניות, מקומות חניה
מוצר משותף
שדות דיג, מאגרי פחם, מאגר עצים
ללא יריבות מוצר מועדון
בתי קולנוע, פארקים פרטיים, טלוויזיה בלווין
מוצר ציבורי
טלוויזיה בשידור לאוויר, אוויר נקי, בטחון לאומי

ראו גם

מוצר ציבורי
מוצרים ציבוריים: הון חברתי - אמון - כסף - רפואה מונעת - מידע - הון טבעי - שרותי המערכת האקולוגית - דייג יתר - מגוון ביולוגי
מושגים: מוצר ציבורי - מוצר פרטי - מוצר משותף - מוצר מועדון - מוצר בלבדי - מוצר יריבי - נחלת הכלל - הטרגדיה של נחלת הכלל
אנשים וספרים: לטובת הכלל - חברת השפע - הלוגיקה של פעולה קבוצתית - אלינור אוסטרום - דייוויד בוליר