הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/2009/קטגוריה קיצוצים בתקציב

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תחום קיצוצים בתקציב

(תיאור הסעיפים)

סעיפי חוק ההסדרים

סעיף סטטוס
צמצום כוח אדם במשרדי הממשלה – צמצום כוח-האדם המשרדי הממשלה, במוסד לביטוח לאומי, בשירות התעסוקה, ברשויות המקומיות, בכנסת ובמשרד מבקר המדינה, ב-1% החלטת ממשלה
דחיית תוספת תקציבית של משרד הביטחון ל-2010 (חלופה א') – דחיית 2.1 1.3 מיליארד ש"ח מתקציב הביטחון החלטת ממשלה
תקציב הפיתוח של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (חלופה א') – הפחתת 100 מיליון ש"ח מתקציב הפיתוח של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים החלטת ממשלה
השתתפות בהוצאות ביטחון של חברות התעופה הישראליות החלטת ממשלה
פרויקטים במשרד ראש הממשלה החלטת ממשלה
סנגוריה ציבורית וסיוע משפטי – הפחתת שכר הטרחה של עורכי הדין הממונים על ידי הסנגוריה הציבורית ב-10% ושינוי מבחן ההכנסה לבדיקת זכאות לשירותי הסנגוריה הציבורית החלטת ממשלה
נציגויות בחו"ל – משרדי האוצר והחוץ – סגירת שתי נציגויות של משרד האוצר וצמצום פעילויות של משרד החוץ החלטת ממשלה
משרד ראש הממשלה החלטת ממשלה
צמצום הוצאות במגזר הציבורי החלטת ממשלה
עמידה במסגרת התקציב שנקבעה לשנים 2009 ו-2010 החלטת ממשלה

סעיפי שאולי הוצאו

סעיף סטטוס
התאמות בתקציב השיווק במשרד התיירות – הפחתת תקציב השיווק במשרד התיירות ב-55 מיליוני ש”ח החלטת ממשלה
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים – קיצוץ תקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים [עיתונות] החלטת ממשלה
התייעלות במשרד לביטחון פנים וצמצום יחידות ייעודיות (חלופה א') – ביטול האבטחה האזרחית במוסדות החינוך, סגירת תזמורת משטרת ישראל, והפחתת היקף העסקת אזרחים במשטרת ישראל החלטת ממשלה

סעיפי שהוצאו

סעיף סטטוס
דחיית תוספת תקציבית של משרד הביטחון ל-2010 (חלופה ב') – דחיית 0.9 מיליארד ש"ח מתקציב הביטחון הצעת מדיניות
הפחתת רזרבת שר הפנים (חלופה ב') הצעת מדיניות
התאמות בתקציב מינהל אזורי פיתוח הצעת מדיניות