הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/דחיית תוספת תקציבית של משרד הביטחון ל-2010

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

דחיית 2.1 1.3 מיליארד ש"ח (חלופה א') או 0.9 מיליארד ש"ח (חלופה ב') מתקציב הביטחון.

דברי הסבר

חלופה א'

במסגרת החלטת הממשלה לאימוץ מסקנות הועדה לבדיקת תקציב הביטחון (להלן: ועדת ברודט), הוחלט על תוספת של 1.3 מיליארד ש"ח ב-2008 לבסיס התקציב. ב-2008 נדחתה התוספת בשנה וביולי הועברה מקדמה על סך 400 מליון ש"ח, כך שכיום הפער עומד על 2.2 מיליארד שקלים. בכדי לאפשר לממשלה לאמץ את המלצות הועדה תוך שמירה על מסגרת התקציב וסדרי העדיפויות שלה, מוצע לפרוס את התוספת המתחייבת לשנת 2009 על שתי שנות תקציב. מוצע להפחית 2.1 מיליארד שקלים מהתוספת המתחייבת לשנת 2009 ולדחות אותה ל-2010.

חלופה ב'

במסגרת החלטת הממשלה לאימוץ מסקנות הועדה לבדיקת תקציב הביטחון (להלן: ועדת ברודט), הוחלט על תוספת של 1.3 מיליארד ש"ח ב-2008 לבסיס התקציב. ב-2008 נדחתה התוספת בשנה, וביולי 2008 הועברה מקדמה על סך 400 מליון ש"ח, כך שכיום הפער עומד על 2.2 מיליארד שקלים. בכדי לאפשר לממשלה לאמץ את המלצות הועדה תוך שמירה על מסגרת התקציב וסדרי העדיפויות שלה מוצע לפרוס את התוספת המתחייבת לשנת 2009 על שתי שנות תקציב. מוצע להפחית 0.9 מיליארד שקלים מהתוספת המתחייבת לשנת 2009 ולדחות אותה ל-2010.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

התוספת התקציבית מוכתבת על ידי ועדת ברודט. התוספת מאפשרת תכנונן רב שנתי לצה"ל אך אינה מתחשבת בשינויים הגאו פוליטיים החלים באזור.