תקציב מדינת ישראל

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תקציב מדינת ישראל (תקציב המדינה) הוא תקציב שנתי של ממשלת ישראל. זהו מסמך משפטי שמנוסח בכל שנה על ידי משרד האוצר ומקבל אישור על ידי הכנסת. מקורו של התקציב הוא בתגמולים ממיסים שמשולמים על ידי אזרחי המדינה וכן בהלוואות אגרות חוב שהמדינה מגייסת מאזרחים ומבעלי הון בחו"ל, וכן ממענקים שמתקבלים ממשלת ארצות הברית. התקציב הוא כלי מרכזי לקביעת רמת ההוצאה הממשלתית וכן לקביעת סדרי עדיפויות של הממשלה והכנסת.

תקציב המדינה מורכב מרשימת סעיפים ותתי סעיפים המייצגים פעילות מסוימת. לכל פעילות כזו מקצה המדינה בחוק תקציב בהיקף הנקבע מדי שנה. משרדי ממשלה עיריות או גופים ממשלתיים אחרים מנצלים חלק מהתקציב, או לפעמים אף חורגים ממנו. התקציב המנוצל בכל אחד מהסעיפים משמש אינדיקציה לביצוע הפעילות לה הוקצה.

ניתן לחלק את תקציב המדינה לשלושה מרכיבים מרכזיים:

 • הוצאה ממשלתית – תקציבים המיועדים להפעלת המנגנון הממשלתי ולהספקת מוצרים ציבוריים: קיומו של המנגנון עצמו, יישום רגולציה, קיום מערכת המשפט, הוצאות ביטחון ומשטרה, תשלומים למערכות בריאות וחינוך (שמבוצעים גם דרך תשלומים אחרים) החזר חובות הממשלה ותשלומי ריבית וכדומה.
 • תשלומי העברה – כסף המועברים מאוכלוסיות עשירות יותר לאוכלוסיות עניות יותר. רוב תשלומי העברה מבוצעים דרך הביטוח הלאומי.
 • השקעות הממשלה – השקעות בפיתוח תשתית: השקעות בכבישים, נמלי ים, מתקני התפלה וכדומה. הכוונה המוצהרת של השקעות אלה היא להגדיל את הפעילות הכלכלית של המשק בעתיד.

חלוקה זו היא פוליטית היות ולדוגמה תקציב להגנה על הסביבה (חלק מהרגולציה), או השקעות במערכת החינוך אינן נחשבות בה כהשקעות בעתיד. באופן דומה גם מדיניות תשלומי העברה יש לה השלכה משמעותית על דברים כמו גודל והרכב אוכלוסיית ישראל בעתיד, אי שוויון כלכלי, התפלגות ועומק ההשכלה, ופשיעה - דברים שגם הם בעלי השלכות מבנה ותפקוד הכלכלה בעתיד.

כלי נוסף לקביעת המדיניות הכלכלית הממשלתית נוסף לתקציב המדינה הוא הטבות מס, הניתנות לאוכלוסיות שונות.

נוסף לתקציב השנתי, קיימת מדיניות תקציב רב שנתית ואף מסמך תקציב רב שנתי.

חוק ההסדרים

ראו חוק ההסדרים

מבנה התקציב

סוגי הוצאה

בכל אחת מהתקנות התקציביות מוקצה תקציב מאחד או יותר מהסוגים הבאים:

 • תקציב רגיל – תקציב אותו מעמידה המדינה לטובת הפעילות בנושא המתוקצב בתקנה תקציבית.
 • הוצאה מותנית בהכנסה – הוצאה אותה רשאי המשרד להוציא בתנאי שנתקבלה כנגדה הכנסה (מגביית אגרות, קנסות וכדומה). בתקציב נכללות גם תקנות (המכונות סעיפי הכנסה) המתוקצבות בסכום שלילי. הכנסות משרדי הממשלה נרשמות בתקנות אלו. ההכנסה וההוצאה המותנית בהכנסה חייבות להסתכם באותו הסכום בתוך כל תוכנית.
 • הרשאה להתחייב – היות שהתקציב הוא חד שנתי בהגדרתו, כדי לאשר התקשרות בגינה משולמים תשלומים מעבר לשנת התקציב הנוכחית, נדרש המשרד לתקציב הרשאה להתחייב. עם התשלום לספק בשנים הבאות מנוצל התקציב הרגיל בתקנה התקציבית. תקציב הרשאה להתחייב משמש כלי לאגף התקציבים במשרד האוצר כדי לשלוט על היקף ההתחייבויות של המדינה משנה אחת לשנים העוקבות.
 • שיא כ"א – מלבד רמת ההוצאה הכספית מוגבלים משרדי הממשלה גם בכמות המועסקים על ידי המשרד. מגבלה זו באה לידי ביטוי בתקנות התקציב המשמשות לתשלום משכורות. בתקנות אלו מופיע נתון של שיא כ"א המגביל את כמות המשרות אותן ניתן לאייש. סך התקציב כ"א מהווה המגבלה על כמות המועסקים במשרד הממשלתי.
 • כמויות – מספר זה מבטא מגבלה נוספת על משאבים אחרים הקשורים לכ"א ומופיע בתקנות תקציביות המיועדות לתקציב המשולם עבור משאבים אלו. מספר כזה יופיע בקנות מהן משולמים: הוצאות רכב; העסקה בחודשי עבודה; שעות נוספות; כוננויות; תורנויות

דוגמה לתקציב

דוגמה משנת 2008

סה"כ

סה"כ (במיליוני ש"ח):

 • 301,518 הוצאה.
 • 14,244 הוצאה מותנות בהכנסה
 • 62,528 הרשאה להתחייב
 • שיא כוח אדם - 59,075 איש.

תקציב רגיל

תקציב רגיל כולל הוצאות של משרדי ממשלה שונים למשכורות, ומהווה את עיקר התקציב, ואת החלק שקשה יותר לשנותו.

התקציב סה"כ הוא נחלק כך - באופן ככלי:

 • 216,456 הוצאה
 • 13,271 הוצאה מותנות בהכנסה
 • 49,578 הרשאה להתחייב

לגבי חלוקת ההוצאות:

מנהל וממשל

(משרדים שבהמשך ועוד) הוצאות לפי גודל תקציב להוצאה:

  • גמלאות ופיצויים 9,185
  • המשרד לבטחון פנים 8,380 (ועוד הרשאה להתחייב של 2,337)
  • משרד ראש הממשלה 3,422
  • משרד המשפטים 2,011
  • הוצאות שונות 1,794
  • משרד האוצר 1,572
  • משרד החוץ 1,408
  • משרד הפנים 629
  • כנסת 406
  • המשרד להגנת הסביבה 145
  • מימון מפלגות 121
ביטחון

משרד הבטחון, תאום הפעולות בשטחים, הוצאות חרום אזרחיות. 48,119

רשויות מקומיות

תשלומים לרשויות מקומיות לא כולל ערים עצמאיות- 3,899

שירותי חברה

סה"כ - 86,194

  • משרד החינוך 27,577
  • העברות ביטוח לאומי 25,323
  • משרד הבריאות 15,399
  • השכלה גבוהה 6,056
  • משרד הרווחה 3,659
  • תמיכות שונות 3,527
  • תגמולים לנכי רדיפות הנאצים 1,934
  • חוק חיילים משוחררים 1,221
  • משרד הבינוי והשיכון 205
כלכלה ומשק

משרד החקלאות, משרד התשתיות, הוועדה לאנרגיה אטומית, משרד התעשייה והמסחר, משרד התחבורה, משרד התיירות, משרד התקשורת, מענקי בינוי ושיכון, המרכז למיפוי ישראל

  • מענקי בינוי ושיכון 2,010
  • משרד התעשייה והמסחר 1,985
  • תמיכות בענפי משק 1,638
סבסוד אשראי

24

תשלום ריבית ועמלות

ריבית על החזרי חובות על תשלומים ללווים שקנו אג"ח של המדינה 34,532

רזרבה כלכלית

5,463

תקציב פיתוח

תקציב הפיתוח כולל

 • הוצאות למינהל וממשל (דיור ממשלתי, משטרה ובתי סוהר, בתי משפט ואוצר),
 • השקעות בשירותי חברה - (חינוך, בריאות, שיכון)- הוצאות כמו בניית כיתות חדשות לדוגמה.
 • השקעות בענפי משק (פיתוח תחבורה, תיירות, תאגידי מים וביוב, פיתוח תעשייה). החלק הארי של תקציב זה הוא בפיתוח תשתיות תחבורה.
 • 12,388 הוצאה
 • 973 הוצאה מותנות בהכנסה
 • 12,955 הרשאה להתחייב

מתוך זה, סעיף הוצאות מחולק בין היתר ל:

  • פיתוח תחבורה 5,167 (ועוד הרשאה להתחייב של 3,834)
  • הוצאות פיתוח שונות 2,789
  • שיכון 2,143
  • מפעלי מים 628
  • חינוך 526
  • בריאות 286

החזרי חובות

 • 72,674 מיליוני ש"ח.

ראו גם

קישורים חיצוניים