חוק האריזות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

חוק האריזות (או בשמו המלא - חוק להסדרת הטיפול באריזות) הוא חוק משנת 2011 אשר בא להסדיר את מחזור פסולת האריזות בישראל, להפחית את זיהות הפלסטיק ולהטיל לראשונה אחריות על היבואנים והיצואנים לטפל בפסולת האריזות שהם מייצרים - דבר הנובע מיישום המדיניות של אחריות יצרן מורחבת. במסגרת החוק, על היבואנים והיצואנים להתאגד תחת תאגיד מסוג מלכ"ר שתפקידו לאסוף את פסולת האריזות ולמחזר אותה. תאגיד תמיר ממומן על ידי היטל שמושת על כל אריזה שמיוצרת או נמכרת בשוק לפי גודלה וסוגה וכן על ידי הכנסות ממכירת חומרי הגלם לתעשייה. על התאגיד לחבור לעיריות ומועצות על מנת להסדיר את מחזור הפסולת ועליו לעמוד ביעדים של מחזור מכלל הפסולת.

בדצמבר 2016, המשרד להגנת הסביבה האריך את ההכרה בתאגיד תמיר ל-5 שנים נוספות.

מוטיבציה לחוק

הפסולת בישראל מוטמנת במטמנות באיזור הנגב מאז שהחליטו לעבור למטמנות מהרי הזבל כמו חירייה שאפיינו את משק הפסולת בעבר. המטמנות דורשות שטח רב ומתמלאות במהירות. לפי חישובים שנעשו המטמנות הקיימות עתידות להתמלא עד שנת 2020 אם ממשיכים בעסקים כרגיל. המדינה החליטה שכדי למנוע מצב של מילוי המטמנות ופתיחת מטמנות חדשות יש לטפל בפסולת האריזות על מנת להפחית את הטמנת הפסולת. משקל האריזות המהווה כ-15%-20% ממשקל סך הפסולת העירונית בישראל. כל תושב מייצר בכל יום, בממוצע, כ-1.6 ק"ג אשפה. בסך הכול מצטברים בישראל כ-5.4 מיליון טון פסולת עירונית בשנה ומשקל פסולת האריזות בישראל מוערך בכמיליון טון בשנה. הנפח הממוצע של האריזות בפסולת העירונית מהווה יותר משליש מכלל נפח הפסולת העירונית. [1] [2] [3]

יישום חוק האריזות בפועל

חוק האריזות מיושם על ידי רשויות מקומיות רבות ברחבי הארץ. היישום מתבטא בהצבת פחים להפרדת פסולת בבתים ובשכונות וכן במערך איסוף שמופעל לכל סוג פסולת. תאגיד תמיר משתף פעולה עם הרשויות המקומיות על ידי הספקת פחים להפרדת הפסולת, מיון הפסולת המופרדת וחינוך והדרכה למחזור.

הפרדת הפסולת

הפסולת מופרדת לסוגים הבאים:

  • פח כתום - אריזות פלסטיק ומתכת, קופסאות שימורים, תרסיסים, קלקר וקרטוני חלב ומיץ
  • פח סגול - אריזות זכוכית ללא מכסה
  • פח כחול - נייר, אריזות קרטון דק וקרטוני ביצים
  • פח אפור - פסולת מתכת
  • מחזורית - מחזור בקבוקי פלסטיק
  • פח חום - פסולת אורגנית (לקומפוסט)

חוק האריזות לא מחייב לעשות שימוש בפסולת אורגנית, ועל כן רשויות רבות לא מציבות פח חום, וברשויות אלו הפסולת האורגנית מושלכת לפח הכללי. כאשר יש פח כתום, למעשה אין צורך בפח האפור ואכן רשויות שמציבות פח כתום לא מציבות את הפח האפור.

מיון הפסולת

תאגיד תמיר מפעיל מספר מפעלי מיון אשר לוקחים את הפסולת שהופרדה במקור וממיינים אותה. לאחר המיון, החומרים מועברים למפעלי מחזור אשר מייצרים מהפסולת הממויינת חומרי גלם לתעשייה. המתכת מופרדת באמצעות מגנטים ענקיים, הפלסטיק מופרד על ידי שקילת החומרים וחלוקתם לסוגי פלסטיק שונים והזכוכית והנייר מובלים היישר למפעלי המיחזור מאחר שהם מופרדים לגמרי. מפעלי המיון מוקמים וממומנים על ידי התאגיד באמצעות הכספים שקיבל מהיצרנים והיבואנים. על התאגיד למצוא מפעלי מיחזור שיתעניינו בפסולת וישלמו לו על חומרי הגלם שאסף ומיין.

הדרכה וחינוך להפרדה

תאגיד תמיר פועל במוסדות חינוך החל מהגן ועד לבתי הספר על מנת ללמד ילדים את חשיבות ההפרדה ואיך להפריד נכון. כמו-כן מסייע תאגיד תמיר לרשויות השונות לבצע הדרכה לגבי הפרדת הפסולת לכל משקי הבית. לתאגיד ולעירייה יש אינטרס משותף שהתושבים ימחזרו כמה שיותר מאחר שהרשות המקומית משלמת היטל על כל קילו פסולת שהולך להטמנה ולא ממוחזר ותאגיד המחזור משלם קנסות אם לא עומד ביעדים שהוגדרו.

ראו גם

קישורים חיצוניים

כתבות בעיתונות