חוק ההסדרים/הרחבת סמכויות הועדה לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תכנון ובנייה

תקציר

הרחבת סמכויות הות"ל

  • עמוד 102 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 157, רחבת סמכויות הועדה לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

דברי הסבר של האוצר

הות"ל הוקמה במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2002 על מנת לענות על הצורך בקידום מואץ של תשתיות לאומיות. הות"ל מאופיינת בהליכי עבודה יעילים וקצרים, הנובעים בין היתר ממבנה ארגוני המורכב ברובו מיועצים חיצוניים. בניגוד למוסדות תכנון אחרים, מקדמת הות"ל תוכניות ארציות ברמה מפורטת, אשר ניתן להוציא מכוחן היתרי בניה, והינה אחראית הן על התכנון והן על רישוי הפרויקטים. הניסיון המצטבר מעבודתה של הות"ל מלמד על קיצור משמעותי בלוחות הזמנים לקידום פרויקטי תשתית לאומית.

נוכח הצורך המיידי להאיץ את הפעילות הכלכלית במשק מוצע להביא לקיצור הליכי תכנון של פרויקטים לאומיים באמצעות שימוש במנגנון הקיים של הות"ל לקידום תוכניות בתחומים נוספים מעבר לאלה המוגדרים כיום בחוק.

ניתוחים והשפעות

אי ייצוג של הציבור

הציבור, ובעיקר ארגונים סביבתיים כמו החברה להגנת הטבע או אדם טבע ודין שיכולים להציג התנגדויות על רקע פגיעה בסביבה , בבריאות או שיקולים ארוכי טווח, אינו מיוצג בות"ל. הרחבת סמכויות הות"ל פירושה הרחקת האפשרות של הציבור להתנגד לתוכניות כאלה. צעד דומה מקודם במנהל מקרקעי ישראל במסגרת חוק ההסדרים/רפורמה במקרקעין.

פעילות נוגדת הסביבה ותכנון ארוך טווח

הן אדם טבע ודין והן החברה להגנת הטבע מתחו ביקורת על פעילות הות"ל שפעמים רבות לא לוקחת בחשבון שיקולים ארוכי טווח.

בית המשפט העליון כבר מתח ביקורת חריפה על החקיקה שהקימה את הות"ל ועל ההסדרים הקבועים בה, אשר כתוצאה מהם "נכתש ופורר לפירורים תסקיר השפעה על הסביבה".

סעיפים קשורים

קישורים חיצוניים