REACH

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

רישום, הערכה, והרשאה של כימיקלים, (באנגלית: Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals ובקיצור REACH) היא תקנה של האיחוד האירופאי, EC/2006/1907, מה-18 בדצמבר 2006. REACH עוסקת בייצור ובשימוש של חומרים כימיים ובהשפעות הבריאותיות והסביבתיות האפשריות שלהם.

לקח 7 שנים להעביר תקנה זה, שכוללת 849 עמודים. התקנה מתואר כחקיקה המורכבת ביותר בהיסטוריה של האיחוד וכמשמעותית ביותר ב-20 השנים האחרונות. עד היום (2008) זהו החוק הנוקשה ביותר העוסק בנושא כימיקלים רעילים וצפוי שתהיה לו השפעה על תעשיות בכל רחבי העולם. REACH נכנס לתוקף ביוני 2007, והוא צפוי להיאכף בשלבים במשך העשור החולף.

כאשר REACH תהיה מיושמת באופן מלא היא תדרוש שכל הפירמות שמייצרות או מייבאות כימיקלים לתוך האיחוד האירופי בכמות גדולה מטונה לרשום את החומרים האלה ברשות אירופאית ריכוזית חדשה - הסוכנות האירופאית לכימיקלים (the European Chemicals Agency) הממוקמת בהלסינקי, פינלנד. היות והתקנה כוללת התייחסות גם לחומרים שנמצאים בתוך מוצרים אחרים, התקנה עשויה להשפיע על כל חברה שמייצאת סחורה לאירופה.

REACH מעודדת יצרנים ויבואנים של כימיקלים יכולים לבצע "רישום מקדים" (pre-register) בתקופה שבין ה-1 ביוני 2008 לבין ה-1 בדצמבר 2008. דבר זה יאפשר לפירמות שבוחרות בכך מרווח זמן גדול יותר לפני שהן מחוייבות לבדוק את החומרים ולרשום אותם באופן מלא.

הספקה של חומרים לאיחוד האירופי שלא עברו רישום בהתאם לתקנות REACH הוא בלתי חוקי. (מוכר כ "אין מידע, אין שוק").

REACH מתייחס גם לשימוש המתמשך בכימיקלים תחת הסיווג "חומרים מדאיגים מאוד" 'Substances of Very High Concern' (SVHC) בגלל ההשפעה השלילית האפשרית שלהם על הבריאות או על הסביבה. יהיה צורך להודיע לסוכנות הכימיקלים האירופאית אם מוצרים מכילים כמות או ריכוז של SVHCs מעל סף מסויים. כתלות בחומר הנדון ובשימוש שלו, ניתן לחייב יצרנים ויבואנים לבצע מחקר בשאלה של השפעות החומר על הבריאות והסביבה.

רשימה נבחרת של חלק מה-SVHCs תהיה תחת פיקוח במסגרת ה-REACH. רשימה זו תהיה נספח לתקנה (נספח 17). שימוש מתמשך בחומרים מתוך נספח 17 תצטרך לקבל צידוק שינתן לכל חברה בנפרד, והיישום שלהם צריך לכלול תוכניות להחלפת החומרים בחומרים בטוחים יותר (ואם אין חומרים תחליפיים כאלה, העותרים לשימוש לעבוד כדי למצוא כאלה).

סוכנות הכימיקלים האירופאית יכולה לשלול אישורים לשימוש בחומרים תחת נספח 17, וכך להפוך את השימוש המתמשך בהם לבלתי חוקי.

REACH חלה על כל הכימיקלים המיובאים או מיוצרים באיחוד האירופי, בניגוד לחוק הבקרה על חומרים הרעילים שקיים בארצות הברית שחל רק על כימיקלים חדשים שבאו לארצות הברית. סוכנות הכימיקלים האירופאית אמורה לפקח על כל ההיבטים הטכניים, המדעיים ומנהליים של מערכת ה-REACH.

האיחוד האירופי תומך בעסקים שיושפעו על ידי REACH על ידי הספקה של תוכנה הניתנת בחינם (IUCLID) המפשטת את הנושא של מציאת, ניהול והגשה של מידע בנוגע לתכונות הכימיקליות והשפעותיהן.

קישורים חיצוניים

  • REACH בוויקיפדיה האנגלית