שיחה:הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נקודות לדיון

להלן מספר נקודות לבחינה לשם קידום הקואופרטיב:

רישוי ואישורי בנייה

אפשרויות יישומיות להפרדת הזנות חשמל

היתרון היחסי של הבחירה בסוג / אופיין הציוד

התחברות מקבילה לרשת קיימת

התחברות לרשת / מצברים

אלטרנטיבות - סוג ההתקן

כדאיות טכנו כלכלית

סקר משטר רוחות

השפעות סביבתיות

השפעה ויזואלית, רעש, ציפורים...

החזרי השקעה

ספקים מקומיים

רשימת ציוד ואביזרים נלווים

מפרט טכני + כתב כמויות

יעדים לביצוע – טווח זמן מינימום מכסימום ליישום

ליווי מקצועי

מענקים / תקציבים / CDM

מדיניות ממשלית / תקינה

בהירות רגולטורית? ההכוונה ליישום ?

עמידה בתקנים בין לאומיים