פוליטיקה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פוליטיקה (או מדיניות) היא תחום הפעילות האנושית העוסק בכוחות הפועלים בחברה או במדינה, בשימוש שנעשה בהם ובחלוקתם. הגדרה פשוטה לפוליטיקה היא "קבלת החלטות הנוגעות לציבור כולו" (עקיבא אור) כאשר הכוונה לרוב לכלל הציבור במדינה, אם כי ניהול מדיניות יכול להתקיים גם במסגרת אחרת כמו תאגיד, ארגון, קהילה וכו'. בישראל נוהגים להשתמש במילים 'מדיניות' ו-'פוליטיקה' הן במובן הצר והן במובן הרחב שלהן.

מקור המילה

המילה "פוליטיקה" נגזרת מהמילה היוונית "פוליס" שמשמעותה "עיר" שמקורה במילה "פולי" - "ריבוי" או "הרבה". כמו מקור המילה, פוליטיקה קיימת בחברה בה יש ריבוי של אנשים ומכאן - ריבוי של דעות ואינטרסים.

פוליטיקה במובנה הרחב

פוליטיקה במובנה הרחב היא עיצוב החברה על ידי התייחסות לכוחות הפועלים בה. בהגדרה זו, לכל פעילות אנושית קשר הדוק לפוליטיקה, שכן כל הפעולות המתבצעות על ידי האדם קשורות בכוחות חברתיים.

הפוליטיקה הידועה ביותר היא הפוליטיקה העוסקת בעיצוב מוסדות הממשל וחוקיהם. בחלק זה של הפוליטיקה מעורבים כל הגורמים בעלי הכוח הרשמי בחברה (אצולה, מפלגות, וכדומה), מתחומים שונים, ובראשם המדינאים.

לחלק הממשלי של הפוליטיקה מצטרפים כוחות מתחומים אחרים: כלכלה, חינוך, דת וכו'. כוחות אלו מעצבים את תרבותה של החברה ואת מבניה, ועל כן גם לגביהם מתקיימת פוליטיקה, העוסקת בשימושם ובחלוקתם של כוחות אלו.

מכיוון שהכוחות החברתיים השונים קשורים אלו באלו ומהווים חברה אחת, הפוליטיקה המתייחסת אל הכוחות בחברה היא תחום עיסוק כוללני, המכיל זוויות שונות של בחינה, בהתאם לתחום הנבחר.

כל פעולה בכל תחום שהוא של החיים, היא פעולה בעלת משמעות פוליטית, גם בלא קשר ישיר לתחומים השונים בהם הפוליטיקה עוסקת.

פוליטיקה במובנה הרחב, מתוקף היותה נוגעת בכל הכוחות החברתיים הקיימים, קשורה לכל פעילות של האדם הפשוט בחברה, אף פעולותיו היום-יומיות. כל מעשי הפרט מושפעים מההתרחשות הפוליטית בחברה, ומשפיע עליה. לדוגמה: סל המוצרים ומשכורתו של האדם הממוצע משתנה בהתאם לאופיה של החברה בסוגיית תנאי שכר העובדים. בנוסף, למוצרים שהוא מחליט לצרוך יש השפעה על הנושא.

מלבד המישור הכלכלי, גם לשפה בה האדם בוחר לדבר, לחינוך אותו הוא מחנך את ילדיו, לאומנות בה משתמש, יחסיו עם מכריו וכו' - כל אלו מושפעים ומשפיעים על ההתרחשות הפוליטית בחברה.

עמדה פוליטית\תפישת עולם פוליטית היא מכלול הרעיונות, הערכים ואופני החשיבה של אדם או ארגון הנוגעים למכלול ההתרחשות הפוליטית בחברה.

הפוליטיקה כוויכוח

בדעת הקהל, הפוליטיקה נתפסת כזירת וויכוח בה מתנגשים ברעש רב הוגים, עיתונאים, אנשי ציבור ואנשי עסקים. אש הוויכוח לעיתים מסתירה את מהות הטענות מתחת למסך עשן רטורי, כך שיש צורך להתמקד בעקרונות היסוד של הצדדים המעורבים.

החלוקה לשמאל וימין

תיוגים אלו נועדו למפות את הערכים ולקשר אותם לערכים מושגיים ולוגיים, להלן אידאולוגיות.