מערכת אקולוגית (הרחבה)

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מערכת אקולוגית במובן הרחב הוא הרחבה של המושג האקולוגי מערכת אקולוגית אל המערכת האנושית בהקשרים של מוסדות, תרבות, טכנולוגיה, מקצועות וסחורות. בדומה למערכת האקולוגית, המערכת האקולוגית הפנים-אנושית מורכבת מגורמים "פעילים" (ביוטים במערכת האקולוגית הטבעית) וגורמים א-אנושיים סבילים (כמו אקלים, המערכות האקולוגיות הביולוגיות, משתנים גאוגרפיים כמו קשיי עבירות ועוד).

הרעיון במערכת אקולוגית אנושית הוא שלמרות הבחירות האנושיות ברמת המיקרו, בתחום המאקרו ישמרו יחסים מסויימים בין גורמים שונים במערכת, וכן יתקיימו יחסי גומלין בין אנשים לאנשים, קבוצות לקבוצות ובין האנשים והגורמים הטבעיים. דוגמה לביטוי של רעיונות אלה בכלכלה הנאו-קלאסית הן "מוצרים משלימים" - מוצר שכאשר צורכים ממנו, עולה הצריכה של מוצר אחר. רעיון דומה אחר הוא נעילה טכנולוגית. למרות הבחירות האישיות של האנשים בשוק או בבחירות, יש "מושכים" של טכנולוגיות, מוצרים או מקצועות שמשפיעים על הכמויות והעדפות של מוצרים מוסדות וטכנולוגית אחרות. דוגמאות לכך הם תכנון עירוני פרברי המעודד שימוש ברכב פרטי. שימוש ברכב פרטי המונע בדלק מחייב צריכה של דלק. כמו כן נצפה לראות כמויות דומות של התפלגות מקצועות בחברות שונות, חלוקה זו יכולה להשתנות בעקבות התפתחות טכנולוגית וכלכלית או בגלל הבדלים באקלים. עוד גורמים המשפיעים על התנהלות האקולוגית האנושית הם גודל השטח שבה החברה נמצאת, גודל האוכלוסייה, כמות המזון והמינים המבוייתים העומדים לרשות החברה, האקלים והתרבות.