שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כלכלה יהודית

הוסר בית אחד, 06:46, 7 במאי 2015
ערך של לימוד והשכלה
עוד מימי רבי יהודה הנשיא יש מצווה של לימוד קרוא וכתוב לבנים. דבר זה יצר קושי משמעותי ליהודים שעבדו בעבודות כפיים ובחקלאות שכן באותה תקופה לא היה מקובל לקרוא והדבר היה נחלתם של משכילים בלבד ולווה בקושי כלכלי ניכר - הן של תשלום למורה והן של העדרות הילדים מסיוע בעבודות הבית ובמלאכות שונות. בהמשך ציווי זה הפך לברכה כאשר היהודים השתלבו במעמד הפקידים והסוחרים של איזור בבל.
הלמדנות ליוותה את היהדות גם בתקופות מאוחרות יותר, של הגלות בתקופה הנוצרית, שבה בהמשך הדרך נאסר על יהודים להחזיק באדמות ולעסוק במלאכות שונות שנחשבו יצרניות כמו חקלאות או בגילדות המקצועיות, והם נדחקו למקצועות של סוחרים, מלווים בריבית או מיני מלאכות פשוטות. גם [[מודרניזם|בתקופה המודרנית]] נשארה הלמדנות ערך חשוב ביהדות. קיים מתח בנושא זה בין לימודי תורה וגמרה וגמרא לבין לימודים של מדע טכנולוגיה וספרים חיצוניים אחרים.
==איזון בין עבודה משפחה ולימודים==
49
עריכות

תפריט ניווט