חוק ההסדרים/הסעות תלמידים – שינוי קריטריון המרחק

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

הגדלת המרחק המחייב מימון הסעת תלמידים על ידי משרד החינוך ל-3 קילומטרים (עד כתה ד') ו-4 קילומטרים (כתה ה' ומעלה). שימוש במערכת GIS לבדיקת זכאותם של תלמידים למימון הסעות.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

הטלת נטל נוסף על כתפי ההורים, שכן זה לא ריאלי שילדים ילכו 3-4 ק"מ עד בית הספר. בנוסף מגולמת בהצעה פגיעה במועצות האזורית, שם במקרים רבים, ילדים מוסעים מיישוב ליישוב, כאשר המרחק הוא של ק"מ בודדים.

דברי הסבר

בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 נקבע כי כל רשות חינוך תקבע אזורים עבור בתי הספר היסודיים הרשמיים, בכפוף לשורת תנאים, ובהם תנאי למרחק מינימאלי של שני קילומטרים בין בתי הספר לבין מקום מגורי התלמידים, ואם היה התלמיד בכיתה ה' ומעלה – לא יותר משלושה קילומטרים. בהתאם לתקנה 7(ב)(3) אם אין בידי הרשות להעמיד את המרחק בין בית הספר לבין מקום מגורי התלמידים כאמור רשאית היא לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר, ובלבד שקיימת בהם תחבורה ציבורית לתלמידים הגרים בקצות האזורים או שרשות חינוך מקומית תאפשר תחבורה כאמור. משרד החינוך משתתף במימון הסעות התלמידים הזכאים לכך ברשויות.

מוצע לתקן את סעיף 7(ב)(1) בתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי"ט-1959 כך שהמרחק המחייב מציאת פתרונות תחבורתיים לתלמידי בתי הספר יהיה מעל ל-3 קילומטרים, ולתלמידם בכיתה ה' ומעלה מעל ל-4 קילומטרים, ובהתאם לשנות את הנהלים הנוגעים למרחק המצדיק את השתתפות משרד החינוך במימון הסעת תלמידים.

מערכת ה-GIS משמשת את משרד החינוך, בין היתר לחישוב המרחק בין בתי התלמידים לבין בתי הספר בהם הם לומדים, וזאת באופן המדויק ביותר. כפועל יוצא, נקבעים התלמידים שבגינם זכאית הרשות להשתתפות משרד החינוך במימון ההסעות. משרד החינוך נמנע עד כה משימוש כולל במידע המופק ממערכת ה-GIS לצורך בירור זכאותם של תלמידים להשתתפות במימון הסעות, שכן קיים פער בין הזכאות בהתאם למידע הקיים לבין הזכאות בהתאם למידע הממוחשב. בהתאם לנהלי המשרד הקיימים בדבר השתתפותו במימון ההסעות, יביא הפער האמור להפחתה של השתתפות המשרד במימון ההסעות בחלק מן הרשויות.

לפיכך, מוצע להטיל על שרת החינוך לעשות שימוש בסמכותה ולתקן את נהלי משרד החינוך כך שהחל מיום 1 בספטמבר 2008 השתתפות המשרד בהוצאות הסעת התלמידים, תותנה בהפעלת מערכות מידע ממוחשב גאוגרפי (ממ"ג – GIS) בכלל הרשויות המקומיות. תקציבי ההשתתפות של משרד החינוך במימון הסעות התלמידים יועברו החל מן המועד הנקוב רק על בסיס נתוני מערכת GIS כאמור.

בהתאם לאמור, מוצע להפחית את בסיס תקציב משרד החינוך ב-55 מיליון ש”ח.