קידום כלכלה בת קיימא

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

להלן הצעה למלגה של מכון השל לצורך קידום הכלכלה האקולוגית בישראל.

פרטי המגיש

שם: חגי קוט
כתובת: הגליל 51 כרכור
טלפון: 04-6376234

נושא הפעילות

קידום כלכלה בת קיימא בישראל

המצב הקיים

כיום, בישראל ובעולם שולטת תאוריה כלכלית אחת - התאוריה הנאו-קלאסית. תאוריה זו מתייחסת אל הכלכלה כאל מערכת סגורה ושלמה, אשר השחקנים בה הם פירמות ומשקי בית. הדרך להגיע לרווחה מקסימלית היא יעילות כלכלית, ואותה משיגים על ידי שוק חופשי ותחרותי. המלך של המדדים הכלכליים הינו התמ"ג אשר מודד "צמיחה" במונחים של כסף בלבד, והשאיפה הבלתי מעורערת היא כמובן להגדיל את הצמיחה ככל האפשר. אין בתאוריה התייחסות לכדור הארץ ומשאביו או לאיכות החיים של תושביו. זוהי התאוריה היחידה הנלמדת בבתיה"ס לכלכלה, ועל פיה נכתבות התוכניות הכלכליות של משרד האוצר.

לקראת סוף שנות ה-80 של המאה ה-20, החלה להתפתח תאוריה כלכלית חדשה: כלכלה אקולוגית. נקודת המוצא של הכלכלה האקולוגית שונה לחלוטין מהתאוריה הנאו-קלאסית: הכלכלה הינה רק תת מערכת במערכת גדולה יותר- הפלנטה שלנו. מכאן נגזר שהכלכלה מוגבלת במגבלות של הפלנטה וגודלה סופי. מצד אחד היא מוגבלת בחומרי גלם בהם היא משתמשת כמו נפט, מים ועצים. מצד שני היא מוגבלת בקצב ייצור הפסולת אותה היא פולטת, אשר חייב להיות קטן מיכולת הטיפול של המערכות הביולוגיות בפסולת זו- למשל פליטות CO2. אם הכלכלה תחרוג ממגבלות אלו יאזלו במשך הזמן המשאבים או שהפסולת תצטבר עד כדי הפרת האיזון האקולוגי. כך שלאורך זמן כלכלה כזו אינה בת קיימא.

בבסיס הכלכלה האקולוגית עומד מושג הקיימות, והשאלה הגדולה אותה היא מציגה הינה: מהו הגודל הראוי של הכלכלה ביחס לכדור הארץ. שאלה זו כלל לא נשאלת בתאוריה הנאו-קלאסית, אשר מניחה שהכלכלה יכולה, ורצוי, שתצמח לאין סוף.

שאלת גודלה הראוי של הכלכלה לא הייתה רלוונטית כל עוד הכלכלה הייתה קטנה מאוד ביחס לביוספירה. אך כיום ברור (למשל על פי מדדי טביעת רגל אקולוגית והתחממות כדור הארץ), שאנו קרובים מאוד או שעברנו כבר את יכולת נשיאתה של הביוספירה את הפעילות הכלכלית האנושית. במילים פשוטות, אנו בדרך להתנגשות חזיתית עם המגבלות הפיזיקליות והביולוגיות של כדור הארץ, כשבכלכלה הנאו-קלאסית אין כלל התייחסות למגבלות שכאלו.

תיאור ההצעה

לפני כשנה החלה להתגבש קבוצה של אנשים אשר הבינו את הבעייתיות ורצו להכיר דרך אחרת. נפגשנו אחת לחודש והתחלנו לדון בכלכלה אקולוגית ובביקורת על הכלכלה הנאו-קלאסית מההיבט האקולוגי. בשלב ראשון אנו רוצים להעמיק את ידיעותינו בתאוריית הכלכלה האקולוגית. לשם כך בחרנו בספר: Ecological Economics של Herman E. Daly ששישמש לנו כספר לימוד. בשלב הבא אנו רוצים ל"צאת החוצה" ולפרסם ברבים את עיקרי התורה הכלכלית החדשה בצורה של ניירות עמדה, חוברת מידע, כנסים, הרצאות, אתר אינטרנט וכו', בכדי להביא לשינוי תפישתי וחשיבתי בתאוריה הכלכלית. כך אנו מקווים להתחיל למשל שיח ציבורי על ה"צמיחה" ומשמעותה כפי שהיא נמדדת כיום, ולהשפיע על מקבלי ההחלטות במשרדי האוצר ואיכות הסביבה.

בעולם כבר קיימים מכוני מחקר וארגונים העוסקים בכלכלה בת קיימא (האגודה הבינ"ל לכלכלה אקולוגית והאגודה האירופאית לכלכלה אקולוגית), והתורה מחלחלת לאט (מידי) גם לאקדמיה. פעולותיו של הארגון Redefining Progress מסן פרנסיסקו, אשר בנה מדד חלופי לצמיחה (GPI-Genuine Progress Indicator) הינה רק דוגמה למטרות יותר רחוקות אותן הפורום יכול להשיג.

בישראל הקרקע עדיין בתולית, חוץ ממספר דוברים שמנסים להפיץ רעיונות מתחום הכלכלה האקולוגית (דב חנין, לדוגמה), אין עדיין מסגרת מחקר מסודרת בתחום. מהצד השני, בזירה הציבורית אין שום מודעות לבעיות שמנינו. כך שיש צורך בריכוז הידע והפצתו הן באקדמיה והן לציבור הרחב.

לסיכום, הפעילות הכלכלית המאורגנת כיום על פי התאוריה הנאו-קלאסית, היא הגורם המרכזי לבעיות הסביבתיות בכדה"א. יש צורך דחוף להחליף את התאוריה ועל ידי כך גם את ההתנהלות הכלכלית, לתאוריה כלכלית בת קיימא. השל, כמרכז לקידום חשיבה ומנהיגות סביבתית, הוא המקום להתחיל את השינוי.

משאבים

 • הרצאות מגורמים חיצוניים: 500$
 • הפקת חוברת מידע וניירות עמדה על נושאים שונים כגון ביקורת סביבתית על התאוריה הנאו-קלאסית, כלכלה אקולוגית, צמיחה, ועוד: 2500$
 • הפקת כנס בנושא הכלכלה האקולוגית, צמיחה ועוד: 2000$

שותפים פוטנציאליים

בדומה לכלכלה האקולוגית אשר מתאפיינת באינטר-דיסיפלינריות, גם חברי הקבוצה הנוכחיים באים מתחומי כלכלה, חברה, מדעים מדויקים ומדעי החיים, ולכולם רקע טוב בכלכלה. להלן שמות החברים שכבר פעילים בקבוצה:

 • ד"ר ליה אטינגר (סביבה)
 • ד"ר שחר דולב (פילוסופיה של המדע)
 • מאירה הנסון
 • דרור רשף (כלכלה וסביבה)
 • נועם אילן
 • אמי אטינגר (סביבה)
 • נועם סגל (סביבה וחברה)
 • שימי רף
 • דן סלומון
 • חגי קוט (כלכלה)
 • עמי גרינר


נא להוסיף עוד ששכחתי.

שותפים פוטנציאליים:

 • בית ספר פורטר- אונ' תל אביב
 • המשרד לאיכות הסביבה
 • משרד האוצר
 • ד"ר משה ינאי
 • דיויד כ"ץ

הפורום ישמח לקבל עוד עמיתים, בעיקר בעלי רקע בכלכלה.

מדדים

שלב ראשון

בשלב זה הפורום ילמד מהי כלכלה אקולוגית על פי ספרו של Daly: Ecological Economics ויפיק סיכומים בעברית שיופיעו באתר ברשת.

שלב שני
 • הפקת חומרים בעברית בנושאי כלכלה בת קיימא רלוונטיים לישראל (ספרון בסדרת World watch, או מסמך דומה).
 • יצירת קשר ראשוני עם מקבלי החלטות: ח"כים, משרד האוצר, המשרד לאיכות הסביבה.
 • יצירת קשר עם חוקרים, ארגונים לכלכלה אקולוגית בעולם.
 • יצירת קשר עם אנשי אקדמיה ועיתונות בתחום הכלכלי/חברתי/אקולוגי.
 • קיום כנס בנושא כלכלה אקולוגית.