כמה נקודות על כלכלה בת קיימא- ג'ונתן הריס

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Nuvola apps edu languages.png זהו מאמר דעה מאת עידן ד בוט. מאמר דעה אינו אובייקטיבי.


ניתוח משולב מהכלכלה הסביבתית וכלכלה אקולוגית על פי קורס קיץ של ג'ונתן הריס UME (סיכום - נועם אילן)

התייחסות לנושאים סביבתיים בכלכלה נאו-קלאסית

גישת הכלכלה האקולוגית

המעגל הכלכלי וחולשותיו

המעגל הכלכלי בתיאור הנאו-קלאסי

מעגל כלכלי רחב יותר

השקה בין זרימה כלכלית לאקולוגית

 • פונקציית המקור של הסביבה היא לאפשר הקצאת שירותים וחומרי גלם לשירות האדם. התדרדרות של מקורות אלו יכולה להתרחש בגלל שימוש יתר שגורם להפחתת כמות או זיהום שגורם להפחתת האיכות והשימושיות של המקורות
 • פונקציית הקליטה של הסביבה היא היכולת לקלוט באופן בלתי מזיק את תוצרי הפעילות האנושית. פונקציה זו נפגעת כאשר הפסולת רבה מידי יחסית לזמן או שהיא רעילה מידי.

גישת ההערכה הכלכלית (כלכלה סביבתית)

 • קביעת מחיר כלכלי על כל משאב טבע ותשומה סביבתית כולל תשומות שלא נכללות בדר"כ בשוק כמו מים ואוויר נקיים
 • טכניקות אלו יכולות גם לתת ערך מוניטרי לנזקים שנגרמים על ידי זיהום והיפטרות מפסולת
 • טכניקות אלו מכניסות את המעגל הסביבתי לתוך המעגל הכלכלי במידה והערכים הם מדויקים
 • שיטות יישום כמו מיסים, שווקים של פליטות, פרמיות וכו'.

גישת הכלכלה האקולוגית

 • גישת ההערכה המוניטרית לא יכולה להכיל בצורה מושלמת את המורכבות של תהליכים אקולוגיים
 • גישה זו יכולה להביא לקונפליקטים עם הדרישות של מערכות אקולוגיות
 • צריך להוסיף לגישת ההערכה אנליזות המתמקדות בזרמי אנרגיה, כושר נשיאה ודרישות של איזון אקולוגי
 • לעיתים שתי הגישות יהיו זהות מבחינת ההשלכות המעשיות ולעיתים המדיניות המתבקשת תהיה שונה לחלוטין

מיקרו-כלכלה מול מאקרו-כלכלה

 • כלכלה סביבתית מסתמכת בעיקר על מיקרו, גישת המאקרו יכולה להעמיד את המערכת הכלכלית בהקשר האקולוגי הרחב יותר
 • המאקרו עוסק בקשר בין צמיחה כלכלית למערכות אקולוגיות

כלים במיקרו-כלכלה

 • מדידת עלויות ותועלות חיצוניות
 • איזון בין שימוש במשאבים בהווה ובעתיד. הטכניקה הכלכלית המקובלת היא על ידי ערך היוון (Discount Rate) – נתינת ערך גבוה יותר לתועלת או עלות בהווה
 • קביעת כללי בעלות על משאבים סביבתיים וכללים לשימוש במשאבים בבעלות משותפת ובמוצרים ציבוריים
 • איזון של תועלות ועלויות כלכליות על ידי אנליזות של עלות תועלת כולל תועלות כגון יופי טבעי
 • כלים אלו מתאימים בעיקר כשעוסקים בבעיות ספציפיות שאפשר לכמת

מאקרו-כלכלה

המחזור האקולוגי

 • מורכב ממחזורים רבים כגון מחזור הפחמן, החנקן, הזרחן , המים ומעגלים אורגניים אחרים המאפשרים חיים על פני כדור הארץ
 • כל המעגלים תלויים באנרגיה סולרית ופועלים באיזון מורכב ביותר
 • פעילות כלכלית היא זירוז הזרימות במעגלים האקולוגיים, כאשר הזרימות הן השימוש הכולל של אנרגיה וחומרים כתשומות ותפוקות של תהליך
 • הזירוז הבולט ביותר הוא על ידי השימוש בדלקים מחצביים

מעגלים אקולוגיים ומאקרו

 • הצמיחה הכלכלית מעלה את העומס על המעגלים האקולוגיים, צריכה מוגברת וייצור מוגבר של פסולת.
 • המאקרו-כלכלה הסביבתית בוחנת כיצד לאזן את המערכת הכלכלית (קנה המידה המאקרו-כלכלי) עם המערכות האקולוגיות התומכות. זוהי תזוזה פרדיגמטית משמעותית לעומת שיטה שלא מחשיבה מגבלות אקולוגיות כלליות

השלכות של כלכלה אקולוגית

 • קונספט חדש של חישוב הכנסה לאומית המכיר בזיהום סביבתי והתדלדלות משאבים
 • צורות אנליזה חדשות גם במיקרו וגם במקרו המבוססות על חוקים פיזיקליים השולטים בזרימות של אנרגיה וחומרים במערכות אקולוגיות
 • פיתוח מקיים גלובלי ולא התייחסות רק לבעיות ספציפיות

צמיחה

 • בזכות החלפת עבודת אדם בטכנולוגיה מבוססת דלקים מחצביים
 • מבוססת על אדמה ומחצבים מוגבלים – הון טבעי
 • כושר הקליטה של הסביבה מתערער כאשר קנה המידה של הכלכלה גדל כתוצאה מצמיחה מואצת

אופטימיות ופסימיות ביחס למגבלות צמיחה

אופטימיות מול פסימיות

 • הוויכוח הישן על מגבלת משאבים מול כושר ההמצאה האנושי
 • הבעיה העתידית בכל מקרה תהיה נזקים סביבתיים של הצמיחה גם אם לא תהיה קריסה של המשאבים
 • התדלדלות המשאבים בכל מקרה מביאה לעלייה בצריכת אנרגיה לשם הפקת כמויות קטנות יותר של משאבים באיכות נמוכה יותר
 • התאוריה הכלכלית מסבירה את הסיבות לניצול יתר אך לא את הפתרונות
 • Global Commons עם כללים בינלאומיים ולא ניצול חופשי
 • יעילות ואמצעי מניעת זיהום מפגרים אחרי עלייה בכמות

שינוי מתבקש

 • בעבר המטרות העיקריות של פעילות כלכלית היו גידול בייצור והגדלת ההכנסה לנפש, מטרות אלו מהוות איום לקיימות סביבתית.
 • המטרות או שיטות השגתן צריכות להשתנות בשעה שלחץ האוכלוסייה והלחץ על הסביבה גדלים
 • כלכלה מקיימת מחייבת ניתוח מחודש של תהליכי ייצור וצריכה

פיתוח מקיים

פרקים הדנים בכלכלה סביבתית

הון טבעי

הון טבעי - (הרחבה של תשומת הקרקע שלא מקבלת חשיבות בתאוריה הנאו-קלאסית) – כל התכולה של משאבים טבעיים שעומדים לרשותנו ואשר מאפשרים פעילות כלכלית ואת החיים עצמם. צריך להיות חשוב לפחות כמו הון מעשה ידי אדם, חשבונאות מדויקת של מצב ההון הטבעי צריכה להיעשות ולהיחשב בחשבונאות הלאומית. היחס מבוסס על הקביעה שאי אפשר להגדיל הכנסה באמצעות הפחתה בהון. בהכנסה הלאומית מחשבים פחת של הון מעשה ידי אדם שחייב להיות פחות מההשקעה כדי לשמר צמיחה (השקעה נטו) פחת בהון הטבעי נחשב כתרומה חיובית להכנסות

מושגים נוספים בכלכלה אקולוגית