כלים אנליטיים להערכת השפעה על הסביבה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כלים אנליטיים להערכת השפעה על הסביבה הם כלים הבאים לספק מידע מדיד לגבי השפעת פעילות האדם על הסביבה.

הכלים המתוארים מטה יכולים להיות מתוארים על פי מספר קריטריונים, כגון: מאפייני המשתמש, המגדירים את המטרות, היקף וסוג היישומים המבוקשים, היבטים טכניים – כגון מושא המחקר, הגדרת גבולות הגזרה והגדרת המערכת, כמו כן זמן ומרחב ובאיזה מכלי המחקר וההערכה הסביבתיים בהם נבחר לעשות שימוש.

להלן מספר כלים אנליטיים סביבתיים עיקריים המשמשים למחקר והערכה.

Life Cycle Assessment - LCA

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – ניתוח מחזור חיים

מטרת שיטת ניתוח מחזור חיים היא לנקוב בהשלכות הסביבתיות של מוצרים ושירותים במחזור חיים שלם - מעריסה ועד לקבר (Cradle to Grave) - מעת כריית המשאבים מן המרבץ ועד לטיפול בפסולת.

כלי זה יכול לתמרץ פירמות, מפעלים וממשלות לשקול את השפעת מוצריהם או שירותיהם מעבר לגבולות שעריהם – ולקחת בחשבון תופעות לוואי של מדיניות היצור השימוש וההשלכה של המוצר/שירות והפסולת הכרוכה בו. כלי זה כולל בתוכו היבטים סביבתיים מכריית חומר הגלם, יצירת זיהום ועד לשינוי יעוד קרקע. כלי ה-LCA יכול לכלול בתוכו תוצאות איכותיות וכמותיות.

בתוצאות כמותיות קל יותר לזהות כשלים במהלך מחזור חייו של המוצר/שירות ואיזה אופן ניתן למלא את אותו תפקוד/תוצאה בדרכים חלופיות.

Material Impute Per Unit Of Service - MIPS

כלי המנסה לאמוד פוטנציאל השפעה סביבתית – מדידת כמות תשומת חומרי הגלם בכל הרמות (מוצר, מפעל, כלכלה לאומית ואזורית) ויחידת תוצר/שירות.

Material Impute: תשומות חומרי גלם כוללת בתוכן את כל חומרי גלם כגון: מינרלים, מרבצי מתכת, נפט, מים, אוויר וביו-מאסה כמו כן האנרגיה הדרושה להפקת אותם חומרי גלם. חומרי הגלם מאוגדים לחמש קבוצות: חומרי גלם א-ביוטיים, חומרי גלם ביוטיים, אדמה, מים ואוויר. בתחשיבי המוצר עצמו אין מכלילים את עלות ההשפעות האקולוגיות ניתן בצורה זו לעקוב אחר הוספת תשומות חומרי הגלם בשלבים השונים של המוצר: יצור, שימוש, תיקון, מחזור והשלכה. בצורה זו ניתן לאמוד ולהפיק את מירב התועלת השולית לכל תוספת יחידת תשומת חומר גלם ואופן היעיל ביותר להפיכת המוצר בסוף מסלול חייו לחומר גלם בצורה היעילה ביותר.

כאשר מתייחסים אל שירות מתייחסים אל התפקוד או השימוש שניתן להפיק ממוצר בכדי לספק צורך או משאלה של אדם.

ניתן לחלק לשני סוגי מוצרים

  • טובין מתכלים: נעשה בהם שימוש חד פעמי כגון מזון או משקה – היחידה בה נמדד השירות שווה למספר יחידות המוצר (לפי יחידה, ק"ג, ליטר וכד').
  • טובין ותשתיות עמידים: ניתן לכלול מוצרים כגון רהיטים, לבוש, צעצועים וכד'. היחידה בה נמדדת עמידותם הוא מספר השנים שניתן לעשות בהם שימוש.

ככל שתשומת חומר הגלם פחותה כן מועטה ההשפעה השלילית הפוטנציאלית של תזרימי החומר.

Environmental Risk Assessment - ERA

בחינת הסיכונים הנגרמים מחומרים, תהליכים, מטכנולוגיה המאיימים על אקו–סיסטמות, בעלי חיים ואנשים המדידה ניתנת להתבצע אם בצורה כמותית או בצורה איכותית.

אחד היישומים הנפוצים לשיטה זו היא הוא ניסיון לאמוד את השפעתם של כימיקלים מסוכנים. השלבים העיקריים הם: זיהוי הכימיקל המסוכן הערכת השפעת הרעלן על אקו-סיסטמה, הערכת האפקט, וכן הערכה של מידת החשיפה מבחינת ריכוז החומרים.

Material Flow Accounting - MFA

מטרתו הוא לציין את נתיבי הזרימה של חומרי הגלם השונים אל תוך המערכת הכלכלית דרכה וביציאה מאותה מערכת, כלי זה מודד זרמים ומלאי חומרים באזור ובזמן נתון, ניתן להתמקד בחומר גלם בודד או בקבוצת חומרים, צורת בחינה זו מאפשרת בניית מודלים המתארים קשרי סיבה – תוצאה, המקשרים בין המטבוליזם התעשייתי למפגע סביבתי ספציפי ומאפשרים נקיבת בערכים מספריים וכימות אותם תהליכים.

אם לצורך מעקב או חשבונאות או רשימת מלאי של חומרים ומאפשר לזהות מגמות להתריע ולהזהיר על כל מפגע סביבתי עתידי.

CERA -Cumulative Energy Requirements Analysis

כלי זה מציין את סך הביקושים האנרגטיים הנאמדים בערכי אנרגיה גולמיים במהלך תהליך היצור והשימוש. מאזן אנרגטי זה מציין את סך הביקושים עבור יצור שימוש והשלכה.

מטרתו של כלי זה היא בדיקת וברירת החומרים שבהם נבחר לעשות שימוש במהלך תהליך היצור ביחס לקריטריון הבחירה מבחינת התשומות האנרגטיות הכרוכות התהליך היצור, נוסף על כך יחסי ההמרה של ערכי אנרגיה ביחס לפליטה וזיהום התלויים בתהליכי יצור שימוש והשלכה של מוצר.

Environmental Input Output Analysis - env IOA

זה הוא כלי הבוחן כיצד גורמים יצרניים שונים סוחרים ביניהם ביחס לדרישה הכוללת של כוח אדם והון בתוך הכלכלה. הוא מבוסס על ניתוח תשומה-תפוקה.

Life-cycle cost analysis - LCCA

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – אנליזה של עלות מחזור חיים

אנליזה של עלות מחזור חיים היא כלי הכולל את העליות הפנימיות והעליות החיצוניות הנגרמות לאורך כל מסלול חייו של מוצר, תהליך או פעילות.

כלי זה שם ערכים כספים לזיהום ולשימוש במשאבים ברשימת המצאי של מחזור חיי המוצר, אם בצורה של פגיעה בסביבה או בצורה של השפעה על בריאות האדם.

Total Cost Accounting - TCA

כלי שמטרתו לאמוד את טווח העלויות והחיסכון הפנימיים הנובעים מפרויקטים מקדמי מניעת זיהום סביבתי.

Cost Benefit Analysis - CBA

כלי אנליטי כלכלי הנועד לקבוע האם ישנה תועלת בהשקעה כספית או במדיניות על פני העלות הכרוכה בה. כלי זה מתאר את ההיבטים החיוביים והשליליים של השפעות של יחידת פעולה (מפעל, עסק) הנמדד בעיקר בצורה מוניטרית – מנקודת מבט חברתית [בניגוד לנקודת מבט של חברה (מפעל, עסק)].

כלי זה יהווה אינדיקציה לרווחה כלכלית עבור כל מקבל החלטות - כל מידע רלוונטי כגון מידע כלכלי וסביבתי יבוטא בערכים כספיים, יקבע אלו עליות ותועלות יבדקו ישקול אותם אחד כנגד השני.