הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/שינויים מבניים בחברת רכבת ישראל

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תחבורה

תקציר

הקמת מרכז תחזוקה בשיתוף הסקטור הפרטי. העברת משרדי רכבת ישראל ללוד.

  • עמוד 212 בטיוטת הצעת מדיניות 2009-2010
  • עמוד 211 בהצעת מדיניות 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

טיוטת הצעת מדיניות 2009-2010

1. כיום מבוצעות כלל פעילות התחזוקה לציוד אשר בידי חברת הרכבת על ידי חברת הרכבת עצמה. בימים אלו רוכשת חברת רכבת ישראל ציוד נייד רב, בפרט קטרים וקרונות, וזאת על מנת להתמודד עם הגדלת הביקוש לנסיעה ברכבת והרחבת רשת המסילות. על מנת לאפשר תחזוקת כלל הציוד ברמה הנדרשת ובמחירים תחרותיים ככל הניתן, מוצע לפעול להוצאת חלק מפעילות האחזקה לידי גורמי חוץ ולאפשר לחברת רכבת ישראל לבוא בדברים עם ספקי שירות רלוונטיים להקמת מיזם משותף לתחזוקת ציוד הרכבת.

בשל פריסתה הארצית של רשת הרכבות ועל מנת לעודד את התעסוקה באזורי הפריפריה, מוצע לקבוע כי מתחמי התחזוקה יוקמו דרומית לעיר באר שבע או צפונית לעיר חיפה.

2. משרדי הנהלת רכבת ישראל ממוקמים כיום במתחם ארלוזורוב בעיר תל אביב. השטח בו ממוקמים משרדי הנהלת הרכבת הינו שטח מבוקש, בעל שימושי קרקע אלטרנטיביים רבים. בנוסף, למיקומה של הנהלת הרכבת במתחם זה אין יתרון יחסי לפעילותה. לפיכך, מוצע לפעול להעברת מטה חברת רכבת ישראל לשטח קיים השייך ברובו לחברת רכבת ישראל וזאת בסמוך לתחנת הרכבת בעיר לוד. בכך יתאפשר הן פיתוח מתחם ארלוזורוב בעיר תל אביב והן חיזוקה של העיר לוד.

הצעת מדיניות 2009-2010

1. משרדי הנהלת רכבת ישראל ממוקמים כיום במתחם ארלוזורוב בעיר תל אביב. השטח בו ממוקמים משרדי הנהלת הרכבת הינו שטח מבוקש, בעל שימושי קרקע אלטרנטיביים רבים. בנוסף, למיקומה של הנהלת הרכבת במתחם זה אין יתרון יחסי לפעילותה. לפיכך, מוצע לפעול להעברת מטה חברת רכבת ישראל לשטח קיים השייך ברובו לחברת רכבת ישראל וזאת בסמוך לתחנת הרכבת בעיר לוד. בכך יתאפשר הן פיתוח מתחם ארלוזורוב בעיר תל אביב והן חיזוקה של העיר לוד.