הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/עידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תעסוקה

תקציר

עידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

במסגרת תוכנית האצת המשק שהכין משרד האוצר על מנת להתמודד עם המשבר הכללי, נחתם הסכם בין ממשלת ישראל למוסד לביטוח לאומי בדבר תשלום גמלה לעידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד (להלן – ההסכם), בעלות שנתית של כ-180 מיליון ש"ח.

במסגרת ההסכם נקבעה תוספת של שלוש שעות סיעוד, למבוטח שמשתלמת לו גמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(1א) לחוק הביטוח הלאומי (לגמלת סיעוד ברמה הגבוהה), ותוספת של ארבע שעות סיעוד למבוטח שמשתלמת לו גמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי (גמלת סיעוד ברמה הגבוהה ביותר), ובלבד שהמבוטח מעסיק עובד ישראלי ואינו בעל היתר להעסקת עובד זר, או שאינו מממש היתר להעסקת עובד זר.

מוצע בזאת לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים על-מנת לעגן את האמור בהסכם בחוק הביטוח הלאומי. התוספת האמורה לגמלת הסיעוד תינתן לידי נותן שירותי הסיעוד ולא לידי הזכאי, ואולם זכאי לגמלת סיעוד שמשתלמת לו גמלה במסגרת התכנית הניסיונית, יקבל את התוספת האמורה לידיו.

התיקון המוצע צפוי להביא לתוספת של כ-2,000 משרות מלאות בתחום הסיעוד.