הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/סיוע למפעלים במצוקה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תעסוקה

תקציר

קרן לסיוע למפעלים בתקופת המשבר הכלכלי

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

לצורך יישום סעיף 30 בהסכם הקואליציוני בין סיעות הליכוד והעבודה, מוצע להטיל על המנהל הכללי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, על הממונה על התקציבים ועל החשב הכללי במשרד האוצר להקים קרן למתן סיוע כלכלי למפעלים שנקלעו למצוקה בשל המצב הכלכלי, לקבוע את הקריטריונים להפעלתה, את המבחנים לסיוע שיינתן במסגרתה וכן כל ענין אחר הנוגע להפעלתה.

המקורות לקרן יהיו כדלקמן:

1. שווי של יום עבודה, כהגדרתו בהחלטה זו אשר ייגבה על ידי המוסד לביטוח לאומי בחלקים שווים מעובדים וממעסיקיהם כהגדרתם בהחלטה זו.

2. מקורות שתעביר הממשלה לטובת הקרן, בסך של 50% משווי יום העבודה שייגבה כאמור לעיל, בניכוי הסכומים שנגבו ממנה כמעסיקה.