הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/מימון הגרעון בענף האבטלה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה ילדים
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה וביטוח לאומי

תקציר

מימון הגירעון בענף אבטלה באמצעות העודף בענף ילדים.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

ככלל, גירעונות בענפי הביטוח הלאומי ממומנים מעודפי גבייה בענפים אחרים. סעיף 33 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע כי הגירעון בענף אבטלה ימומן ישירות מתקציב אוצר המדינה. בשנת 2007 נקבעה הוראת שעה עד ליום 31 בדצמבר 2009, לפיה הגירעון בענף אבטלה ימומן מעודפים בענף ילדים, שלו עודף שוטף של כ-11 מיליארד ש"ח בשנה. הגירעון בענף אבטלה בשנת 2010 צפוי לאמוד על כ-1.4 מיליארד ש"ח.

נוכח המשבר הכלכלי והצורך לעמוד ביעדי התקציב לשנים 2010-2009, מוצע בזאת לתקן את חוק הביטוח הלאומי, ולקבוע הוראת קבע לפיה הגירעון בענף אבטלה ימומן מעודפים בענף ילדים. התיקון המוצע צפוי להביא לחיסכון שנתי של כ-1.4 מיליארד ש"ח בתקציב המדינה.