הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/יעול הקצאת נקודות זיכוי במס הכנסה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה ילדים
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

ביטול מחצית נקודת הזיכוי ממס הניתנת לנשים, מתן נקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד עד גיל 8.

  • עמודים 48-49 בהצעת תקציב 2009-2010 (מסים, סעיף 1)

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

1. עידוד תעסוקת נשים באמצעות מערכת המס אינו מתחשב בגיל הילדים ובחשיבות של עידוד אמהות לילדים צעירים לצאת לעבודה. על מנת לייעל את הקצאת המשאבים הקיימת במערכת המס לטובת עידוד תעסוקת אמהות לילדים צעירים, מוצע לבטל את מחצית נקודת הזיכוי ממס הניתנת לנשים, ובמקביל לקבוע כי תינתן נקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס בה מלאו לו 8 שנים. ביטול מחצית נקודת הזיכוי לכלל הנשים הנו מוצדק שכן, לאישה ללא ילדים אין חסם כלשהו מפני יציאה לעבודה, בהשוואה לגבר. כמו כן, אישה ללא ילדים הסמוכים על שולחנה, איננה נושאת בהוצאה נוספת על מנת לצאת לעבודה, להבדיל מאם לילדים קטנים. יצוין כי בעולם לא מקובל ליצור העדפה במערכת המס על בסיס מגדר. מוצע כי התיקונים האמורים יחולו לגבי הכנסה מיגיעה אישית שתופק החל מיום 1 בינואר 2010.

השלכה תקציבית:

א. השינויים בהקצאת נקודות הזיכוי במס הכנסה צפויים בקירוב להיות מאוזנים תקציבית כך שהירידה בהכנסות ממסים כתוצאה מתוספת נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 8 המוערכת בקרוב לחצי מיליארד ש"ח תמומן על ידי ביטול חצי נקודת זיכוי במס לאישה.