הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/ייעול הקצאת המשאבים במערכת הבריאות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה בריאות

תקציר

ביטול תקנים שלא נוצלו, השתתפות עצמית של 50 ש"ח לכל יום אשפוז, ביטול פיצוי כפול עפ"י החוק לפיצוי נפגעי הגזזת, המשאבים להתמודדות עם שפעת החזירים יוקצו מהתוספת להרחבת סל שירותי הבריאות.

  • עמודים 7-8 בהצעת תקציב 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

1. בהתאם לסיכום רה"מ מיום 10 ביוני 2007 נקבע כי תינתן למשרד הבריאות תוספת של 220 תקנים לשיפור השירותים הניתנים על ידי המשרד. 91 תקנים מתוך התקנים הנ"ל נוצלו על ידי משרד הבריאות לקליטת עובדי המרפאות האמבולטוריות בבריאות הנפש, ו-8 תקנים נוספים לפיקוח על השירות לבריאות התלמיד. מוצע להעמיד את תוספת התקנים האמורה על 100 תקנים. התקציב הנחסך בסך 20 מיליון ש"ח ישמש לפעולות משרד הבריאות להתמודדות השפעת האפידמית ("שפעת החזירים").

2. מוצע לקבוע השתתפות עצמית של מבוטחים עבור כל יום אשפוז בבית החולים בסך 50 ש"ח. הגבייה מהשתתפות זו תשמש מקור למימון סל שירותי הבריאות ותביא להפחתה בעלות הסל בסך של כ-40 מיליון ש"ח בשנת 2009 ושל כ-100 מיליון ש"ח בשנת 2010. הגבייה מיולדות תתבצע באמצעות המוסד לביטוח לאומי. תשלום שלא ישולם כאמור למוסד לביטוח לאומי, ייראו אותו כחוב ויחולו עליו הוראות סעיף 312 לחוק הביטוח הלאומי. כן ייקבע, כי גובה ההשתתפות המרבי יעמוד על 3 ימים ברבעון, והתקרה לקשישים מקבלי קצבת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי תעמוד על מחצית מכך.

3. החוק לפיצוי נפגעי הגזזת, התשנ"ד-1994, הוא חוק ייחודי המקנה זכויות בסכומים גבוהים מעבר לזכויות הכלליות הניתנות לאנשים עם נכויות. כך לדוגמה, ניתן להיות זכאי לפיצויים לפי החוק בנוסף לזכאות לקצבת אחרות לפי חוק הביטוח הלאומי, לרבות קצבת נכות. בנוסף, החוק מאפשר קבלת פיצוי אף ללא הוכחת קשר סיבתי ישיר בין הטיפול בהקרנות ובין המחלה שלקה בה. לאור האמור, מוצע לקבוע כי מי שהחוק מקנה לו עילה לתביעה לא תהיה לו עילה לתביעה לפי כל דין אחר, וזאת בכל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לטיפול בהקרנה שניתן לו. התיקון האמור אינו פוגע בזכויות נפגעי הגזזת בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי גזזת.

4. מוצע לקבוע, כי המשאבים שיוקצו לרכש תרופות או חיסונים לשם היערכות להתמודדות עם שפעת החזירים יוקצו מהתוספת שייעדה הממשלה להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2010 במסגרת החלטות הממשלה 3117 מיום 10.2.2008 ו-4364 מיום 28.12.2008, וזאת מעבר לתקציב בסך של 40 מיליון ש"ח שהוקצה למשרד לשם כך.