הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/ייעול ההוצאה במערכת הבריאות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה בריאות

תקציר

דחיית הקמת בית חולים באשדוד ושינויים נוספים

  • עמודים 59-60 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • עמוד 26 בקובץ תיקונים להצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 140, ייעול ההוצאה במערכת הבריאות
  • סעיף 34 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

  • אשדוד? שיהיו בריאים, באתר mynet‏, 12/05/09 – שלום רב ממשלת ישראל, ברצוננו לספר לכם על עיר בשם אשדוד, שם מחכים כבר יותר מ-6 שנים לבית חולים. אבל נכון, מדובר רק בתושבי הדרום הדפוקים - שעליהם אפשר לירוק בקשת ולהקים במקום זה עוד בית חולים בתל אביב
  • כמה שנים יצטרכו התושבים לחכות לבי"ח?, באתר mynet‏, 14/05/09 – בתל אביב נחנך השבוע עוד בית חולים. באשדוד נאלצים להסתפק בהחלטת בג"צ, שקבע כי המכרז להקמת בית החולים בעיר הדרומית מתנהל כסדרו. אז למה כלום לא זז?
  • האוצר התקפל: הקמת בית-החולים באשדוד לא תידחה במסגרת חוק ההסדרים, באתר גלובס, 30/04/09 – סעיף זה יצא מחוק ההסדרים משום שסגן שר הבריאות, יעקב ליצמן (יהדות התורה), נחשב לאחד התומכים הנמרצים של הקמת בית-החולים באשדוד וממובילי הלובי בכנסת למען הקמתו

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009-2010

1. (מנהלי יחידת מקצועיות)

הגדלת מספר היחידות המקצועיות מגדילה את הוצאות בית החולים, ובכלל זה את הוצאות השכר של הרופאים הממונים כמנהלי היחידות. יחידה אישית כאמור אינה יחידה במובן הארגוני הניהולי אלא אמצעי בידי מנהלי בתי החולים ליתן תוספות שכר משמעותיות לרופאים. זיכוי היחידות האישיות מביא ליחס בלחי סביר בין המנהלים לבין הרופאים שאינם מנהלים. כמו כן, פתיחתן של יחידות מקצועיות בבתי החולים הביאה לתוספת הוצאה ניכרת, שכן היא מביאה לתוספת עלות בשל תשלום "כוננויות על". ויודגש, שכר מנהל יחידה מקצועית זהה כמעט לשכר המשולם למנהל מחלקה, אף שהיקף העבודה והאחריות של מנהל יחידה נמוכים כהרבה בדרך כלל.

אשר על כן, התקבלה החלטת ממשלה מס' 470 מיום 12.9.06 שעניינה "פתיחת יחידות מקצועיות אישיות והתייעלות מערכת הבריאות הציבורית". סעיף 3 להחלטה האמורה קובע, לגבי יחידות מקצועיות אישיות אשר לא מכהן בהן כיום מנהל, כי שליש מאותן יחידות יבוטלו ושליש מהיחידות יוסבו ליחידות בסיסיות ויוקצו בין בתי החולים הממשלתיים בהתאם לקביעת המנהל הכללי של משרד הבריאות. עוד קובעת ההחלטה האמורה, כי בשאר היחידות לא ימונו מנהלים עד יום 31 בדצמבר 2008.

בנסיבות אלו ובהתאם לסיכום בין משרדי הבריאות והאוצר מיום 16.9.2008 מוצע להאריך את תוקפו של סעיף 3 להחלטה האמורה לגבי היחידות המקצועיות האישיות, כך שלא ימונו בהן מנהלים עד יום 1 בינואר 2011 וזאת כהתאם לסיכום בין משרדי הבריאות והאוצר בעניין.

2. (דחיית הקמת בית חולים באשדוד)

החוק להקמת בית החולים באשדוד ולהפעלתו נחקק בשנה 2002 כהצעת חוק פרטית. ע"פ חוק זה, יינתן אישור להקמת בית חולים בעיר אשדוד שיכלול 300 מיטות. החוק קובע כי הקמת בית החולים ותפעולו יעשו בידי יזם שייבחר באמצעות מכרז פומבי שיפרסמו משרד הבריאות והאוצר ומנהל מקרקעי ישראל. במידה ולא ייבחר זוכה במכרז, יוקם בית החולים על ידי המדינה. עוד קובע החוק בסעיף 3 כי יש לכלול במכרז הפומבי, בין היתר, תנאי הקובע כי הערכת ההכנסה הצפויה מהמבנים שיוקמו לשימושים נלווים לבית החולים ולשימושים מסחריים לא תפחת מעלות ההקמה של בית החולים.

בעקבות חקיקת החוק מונתה ועדת מכרזים בינמשרדית לפרסום המכרז. ועדת המכרזים הבינמשרדית פרסמה בחודש אוגוסט 2008 מסמכי פניה להליך מיון מוקדם להשתתפות במכרז, אליה הוגשו שלוש הצעות.

הקמת בית החולים במתכונתו הנוכחית איננה מבטיחה באופן מלא את העמידה בהוראות החוק לעניין עצמאותו הכלכלית של בית החולים.

על כן, מוצע לבצע תיקונים בחוק שעיקרם הבטחת פעילותו העצמאית של בית החולים ללא תלות בממשלה. בהתאם לכך, מוצע לאפשר להפעיל את בית החולים במתכונת מצומצמת יותר אם יימצא שיש בכך כדי להביא לאיזון תפעולי של בית החולים. בנוסף, מוצע לבטל את הסעיפים המטילים את האחריות על הקמת בית החולים על הממשלה ולקבוע את מועד תחילת פעילותו של בית החולים לא לפני יום 1 בינואר 2020.

3. (יחידות לשבץ מוחי)

כיום קיימת יחידה אחת לשבץ מוחי הפועלת בבית חולים איכילוב. יחידות אלו הן יחידות ייחודיות הדורשות מיומנות והתמחות מיוחדת ולפיכך יש לרכזן כבתי חולים כלליים המוגדרים כמרכזי על, שהינם בעלי היקף פעילות רחב המאפשר שמירה על המיומנות המקצועית הנדרשת כאמור. על כן, מוצע לקבוע כי מספר היחידות לשבץ מוחי בבתי החולים הכלליים לא יעלה על 6 יחידות, אשר ירוכזו כמרכזי העל.

הצעת חוק ההסדרים 2009-2010

חוק בית חולים באשדוד (הקמה והפעלה), התשס"ב-2002 (להלן – חוק בית חולים באשדוד), אשר נחקק כהצעת חוק פרטית, קובע כי יוקם בית חולים בעיר אשדוד, שיכלול לפחות 300 מיטות, בידי יזם שייבחר באמצעות מכרז פומבי, ואם לא ייבחר זוכה במכרז, יוקם בידי המדינה. עוד קובע סעיף 3 לחוק האמור כי יש לכלול במכרז הפומבי תנאי הקובע כי הערכת ההכנסה הצפויה מהמבנים שיוקמו לשימושים נלווים לבית החולים ולשימושים מסחריים לא תפחת מעלות ההקמה של בית החולים.

בעקבות חקיקת החוק מונתה ועדת מכרזים בין-משרדית לפרסום המכרז. ועדת המכרזים הבין-משרדית פרסמה בחודש אוגוסט 2008 מסמכי פנייה להליך מיון מוקדם להשתתפות במכרז, אליה הוגשו שלוש הצעות.

כדי להבטיח את פעילותו העצמאית של בית החולים, בהתאם להוראות החוק, בלא תלות בממשלה ובהתחשב במענה האשפוזי הניתן לתושבי העיר אשדוד על ידי בתי החולים הסמוכים לעיר, מוצע להסמיך את ועדת המכרזים, בהסכמת מנהל שירותי הרפואה, לקבוע מספר מיטות נמוך יותר מ- 300, לתקופה שתקבע. זאת, במקום הסמכות הנתונה על פי החוק למנהל שירותי הרפואה לקבוע מספר מיטות נמוך יותר, על פי בקשת היזם. בנוסף, מוצע לבטל את ההוראות המטילות את האחריות על הקמת בית החולים על הממשלה.